Arbeidsforberedende tjenester

KORT FORTALT

  • Vi arbeider med å etablere og legge til rette for arbeidstrening til deg med utfordringer innenfor psykisk helse og/eller rus.
  • Vi er opptatt av den enkeltes ressurser, muligheter, og et meningsfylt og individuelt tilpasset arbeid.

Hva er arbeidsforberedende tjenester?

Arbeidsforberedende tiltak og God start er for deg med utfordringer innen psykisk helse eller rus. Vårt mål er at alle som ønsker det skal kunne delta i arbeidsrettet aktivitet eller arbeid.

Vi setter fokus på dine ønsker, ressurser og erfaringer når vi etablerer en arbeidstreningsplass .Som deltaker vil du kunne oppleve mestring, utvikling og økt sosial tilhørighet.

Vi har et tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver over tid er en viktig del av vårt tilbud.

Hvordan søke?

Ta kontakt med din oppfølger/behandler, aktivitetssenter, fastlege, SSHF eller NAV arbeid eller trygd og be de kontakte oss.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil ha mer informasjon om arbeidsforberedende tjenester.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Katja Winsjansen

Telefon: 988 92 486

Adresse: Kirsten Flagstadsvei 30/32 - Vågsbygd senter 3. etg.

Oppfølgingsveileder: Janet Lilledrange

Telefon: 476 89 735

God start

Strømmeveien 83, 4638 Kristiansand

Miljøterapeut: Helge Ellefsen

Telefon: 905 75 664