Wilds Minne nærmiljøpark/skolegård

I forbindelse med bygging av nye Wilds Minne skole, bygges også en helt ny nærmiljøpark og skolegård.

Pågående prosjekt

  • Adresse: Marviksveien 90
  • Startdato: 2022
  • Estimert sluttdato: Juni 2024
  • Størrelse: ca 5500 m2
  • Entreprenør: Landskapsentreprenørene
  • Samarbeid: Kristiansand eiendom, Oppvekstetaten og Parkvesenet
  • Byggeledelse: Veidekke
  • Prosjektledelse: Kristiansand eiendom
  • Prosjekterende: Norconsult

Nærmiljøparken/skolegården bygges nå med uteplasser under tak, ulike lekefunksjoner både for sandlek, balllek og apparatlek. Det eksisterende dekkjungel anlegget har blitt opprustet. I tillegg bygges sceneplass, amfi, paviljonger boder og pergolaer.

Flere eldre trær er tatt vare på og nye plantet inn. Det er også anlagt en skolehage med egen bod i området.

Landskapsplan som viser Wilds Minne skolegård

Wilds Minne skolegård

Wilds Minne skolegård

Kontaktinformasjon: 

Parkvesenet ved Hanne Katinka Hofgaard, tlf. 93 83 42 87

Wilds Minne skole/nærmiljøpark

Besøksadresse:

Marvika
Kristiansand

Postadresse:

Marvika
Kristiasand
<p>I forbindelse med at Wilds Minne skole bygges ny, blir ogs&aring; tilliggende skoleg&aring;rd/n&aelig;rmilj&oslash;park ny.</p>