Veiprosjekt: Vedderheia – Repstadveien

Innstramming av kryss ved avkjørsel til Vedderheia fra Repstadveien.

FERDIG PROSJEKT

  • Innstramming av kryss Vedderheia – Repstadveien
  • Trafikksikkerhetstiltak
  • Ferdigstilt i november 2021

Vedderheia– Repstadveien

Foto: Google Street View

Vi fikk meldinger om at krysset Vedderheia – Repstadveien ble opplevd som farlig. Dette fordi det ofte kom biler i høy fart fra Repstadveien og inn Vedderheia. Det kom også syklister fra sykkelstien langs Vedderheia som krysset veibanen og videre inn på sykkelstien langs Repstadveien. Krysningen av disse trafikkgruppene i dette krysset gjorde trafikksituasjonen farlig.

Nå har kommunen utbedret dette. Vi har utvidet rabatten mellom sykkelstien og veien videre inn i krysset. Dette gjør at krysset oppleves trangere for bilistene, og det blir vanskelig å «kutte» svingen. Dette får ned farten til bilene i krysset, og gjør det lettere for bilistene å se syklister som kommer syklende på sykkelstien langs Vedderheia.

Vedderheia– Repstadveien

Vedderheia – Repstadveien

Besøksadresse:

Vedderheiea