Vågsbygd bydelspark

I forbindelse med bygging av nye Vågsbygd skole blir det bygget ny bydelspark.

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Adresse: Hovedgårdsstien 34, 4621 Kristiansand
  • Estimert startdato: januar 2023
  • Estimert sluttdato: august 2024
  • Kostnadsramme: 
  • Entreprenør: 

I forbindelse med utbygging av Vågsbygd skole, skal også uteområdet oppgraderes til en ny bydelspark.

I første omgang er det byggetrinn 1 av parken sør for skolen som realiseres. I parkene blir det bygget en ny 7`er bane, anlegg for friidrett, buldrevegg, akebakke, ny parkbeplatning og gressvoller og gang- og sykkelveier med belysning.

Landskapsplanene nedenfor viser hvordan skolegården og bydelsparken henger sammen:

Skisse som viser hvordan parken skal bli

Kontaktinformasjon:

Parkvesenet ved Helmer Espeland, tlf. 90 83 11 95

Besøksadresse:

Vågsbygd

Postadresse:

Vågsbygd
<p>Ny bydelspark sentralt i V&aring;gsbygd.</p>