Uteområdet på Linnegrøvan dagsenter

Oppgradering av uteområde

FERDIGSTILT PROSJEKT

Uteområdet for Linnegrøvan dagsenter

Startdato: Høsten 2020
Sluttdato:  Desember 2020
Kostnadsramme: 1 millioner kroner.

Gjelder Linnegrøvan 34 Dagsenter/Open Mind. 

 

Sansehage  ved Linnegrøvan dagsenter

Det er lagt ulike dekker på bakken, redskapsbu, vedbod og hagestue. litt mer historikk kan du lese her.

 

 

Linnegrøvan dagsenter - oppgraderte uteområder

Sansehagen. Illustrasjon hentet fra Google Maps

 

Linnegrøvan dagsenter - oppgraderte uteområder

Sansehagen. Illustrasjon hentet fra Google Maps