Uteområdet på Åros og Torvmoen barnehager

Rehabilitering av eksisterende uteområder for barnehagen

FERDIGSTILT PROSJEKT

Startdato: Høsten 2020
Estimert sluttdato:  Sommer 2021
Estimert kostnad: NOK 9 mill.

Uteområdet på Åros og Torvmoen barnehager

Uteområdet på Åros og Torvmoen barnehager

Uteområdet på Åros og Torvmoen barnehager

Uteområdet på Åros og Torvmoen barnehager