Turløype Eidet, Justneshalvøya

Utbedring av turløype på Eidet med påkobling til Justneshalvøya.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Manneviga
  • Startdato: 2022
  • Estimert sluttdato: September 2022
  • Kostnadsramme: 400.000,-
  • Lengde: 244 meter
  • Samarbeid med: Utbygger på Justneshalvøya

I samarbeid med utbygger på Justneshalvøya, er turveien i Manneviga utbedret. Denne delen inngår i rundløypa rundt Justneshalvøya – Trollstien, og er en flott turløype.

Tiltaket innebærer utbedring av et svært bratt parti. Denne er nå løst med den nye traseen. Turløypa binder også rundløypa sammen med det nye utbyggingsfeltet C4, Spireaveien og Humleveien på Justneshalvøya.

Det er utbygger som har stått for arbeidet.

Ny turveiforbindelse i Manneviga på Eidet

Kontaktinformasjon:

Parkvesenet ved Trond Johanson, tlf. 91 55 28 35

Manneviga, Eidet

Besøksadresse:

Manneviga
4634 Kristiansand