Strømmehaven omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor

Nybygg – Strømmehaven omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor.

FERDIG PROSJEKT

 • Startdato: 05.12.2018 
 • Sluttdato: September 2020  
 • Kostnadsramme: 305 millioner kroner

Budsjettet inkluderer inventar, utstyr og velferdsteknologi.

Strømme omsorgssenter omfatter følgende funksjoner:

 • 42 omsorgsboliger for demente etablert som 6 bokollektiv til 7 personer, kafe, butikk, klubbrom, velværerom/fotterapi, frisør og møterom.
 • Dagsenter for 3 grupper à 14 plasser.
 • Sonekontor for hjemmetjenester i Randesund/Tveit. To avdelinger for til sammen 40 personer.
 • Parkeringskjeller for 27 elbiler.
 • Vinterhager i tilknytning til bokollektivene.
 • Gangbruer og takhager.

Ombygging mindre del av eksisterende bygg. 

Bygningsmassen består av seks bygningsdeler, totalt ca 6200 m2:

 • Bygg 1-3 Omsorgsboliger
 • Bygg 4 Sonekontor, kafe, møterom og p-kjeller.
 • Bygg 5 er dagsenter. 
 • Bygg 6 er butikk, fotterapi, frisør

Strømmehaven omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor

Strømmehaven omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor

Strømmehaven omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor

Strømmehaven omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor

Strømmehaven

Besøksadresse:

Strømmeveien 73 A
4638 Kristiansand