Søgne stadion

Søgne stadion ligger sentralt plassert på Tangvall og er et flunkende nytt idrettsanlegg med friidrettsanlegg, fotballbaner med naturgress, garderober, klubblokale og utstyrslager.

FAKTA OM NYE SØGNE STADION

 • Kontraktstype / entrepriseform:
  Prosjektet har benyttet litt ulike entrepriseformer, for å få den mest optimale fremdriften og kvaliteten.
  Grunnarbeidene ble igangsatt tidlig som en standard utførelsesentreprise.
  Idrettsanlegget har blitt gjennomført som en generalentreprise.
  Prosjektering: Kommunen/byggherren har håndtert prosjektering av grunnarbeider og idrettsanlegget.
  Klubbhus og tribune ble utlyst som to separate totalentrepriser, men er utført av samme entreprenør.  
 • Status og fremdrift:
  Oppstart planlegging høsten 2019, med detaljprosjektering vinter og vår 2020. Oppstart grunnarbeider ca. april 2020, og oppstart idrettsanlegg august 2020. Oppstart klubbhus og tribune i slutten av 2020.  
  Idrettsanlegget ble ferdigstilt sommeren 2021, bortsett fra fase to av utomhusområde.
  Fase to skal opparbeides og ferdigstilles etter at skolesenteret er ferdig, og eksisterende bygg her er revet (våren 2023). 
 • Kostnadsramme: 47 millioner kroner
 • Antall kvadratmeter: Ca 20 daa tomt  
 • Entreprenører og rådgivere: 
  Prosjekt- prosjektering- og byggeledelse: Prosjektgruppen AS
  Utførelsesentreprise grunnarbeider: Repstad Anlegg AS
  Generalentreprise idrettsanlegg og utomhus: Repstad Anlegg AS
  Totalentreprise klubbhus og tribune: Konkret Entreprenør AS
  Prosjektering: Flere, bl.a. Norconsult, Geokonsult, Asplan Viak og Trollvegg bistått som rådgivere.

Nye Søgne stadion ble åpnet i september 2021. Stadion lå tidligere der det nye skolesenteret på Tangvall bygges, og måtte flyttes for å gi plass til skolesenteret. 

Det gjenstår fase to av byggingen. Den kan først opparbeides og ferdigstilles etter at skolesenteret er ferdig, og eksisterende bygg her er revet (våren 2023).  

Nye Søgne stadion er et komplett moderne friidrettsanlegg, med nytt klubbhus og tribune. Idrettsanlegget består blant annet av seks løpebaner, med sprintareal og vanngrav, anlegg for kast (spyd, slegge, kule og diskos) og hopp-øvelser. Fotballbane med naturgress.

Anlegget tilfredsstiller Kulturdepartementets krav til spillemidler for friidrettsanlegg. Det er også levert et nytt flomlysanlegg. Nytt klubbhus inneholder blant annet klubbrom og kiosk, garderober, lager, sekreteriat og tidtakerbu. Ny tribune har sitteplasser til rundt 250 personer, og har lagerareal under.

Barn og voksne løper i løpebanen på stadion.

Foto av det nye klubbhuset på stadion  

Bildet viser stadion under bygging. Søgne stadion    

Flombelysning på Søgne stadion

Illustrasjonsbilde Søgne stadionTo arbeidere inspiserer løpebanen under arbeid på Søgne stadion