Postveien mellom Kyrtjønn og Grostøl

Parkvesenet har utbedret turveiforbindelsen mellom Kyrtjønn og Grostøl.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Postveien, Gill
  • Startdato: mars 2022
  • Ferdigstilt: april 2022
  • Kostnadsramme: 850.000
  • Lengde: 2,5 km

Parkvesenet har utbedret den gamle Postveien fra Kyrtjønn i Jegersberg til Grostøl på Justvik. 

Siste del av strekningen, fra Gill til Grostøl ble ferdigstilt i vår. Det er nå en sammenhengende og god turvei gjennom flott og variert natur godt egna for både for gående, løpende og syklende.

Postveien mellom Kyrtjønn og Grostøl

Postveien mellom Kyrtjønn og Grostøl

Postveien fra Kyrtjønn til Grostøl

Besøksadresse:

Kyrtjønn
kristiansand