Nygård skole

Oppgradering av Nygård skole

FERDIG PROSJEKT

Startdato: juni 2019
Estimert sluttdato: oktober 2020
Kostnadsramme: 56 millioner kroner

Hva som skal gjøres

Nygård skole oppgraderes med nye kontorer og klasserom, samt oppgradering av kompetansesenter for brukere med ulike utfordringer. 

Nygård skole

 

 

Nygård skole

Besøksadresse:

Nygårdsheia 17
4640 Søgne

Postadresse:

Nygårdsheia 17
4640 Søgne