Ny turvei ved Sukkevann (sørvest)

Turveien er del av en sammenhengende turvei rundt Sukkevann

Pågående prosjekt

Adresse: Sukkevann

Startdato: Mai 2023

Estimert sluttdato: Desember 2023

Kostnadsramme: 900.000,-

Entreprenør: Kristiansand kommune

Samarbeid: Parkvesenet i samarbeid med Ingeniørvesenet

Den nye turveien er en del av en sammenhengende turvei på Sukkevanns vestside - fra Høvågveien i nord til Indre Fidjekilen i syd. Turveien knytter lysløypa sammen med turløypenettet mot Indre Fidjekilen i syd og Høvågveien i nord.

Turveien etableres i flere etapper og dette prosjektet innebærer etablering av en  turveiforbindelse fra golfklubben og ned til kanalen mellom Korsviktjønna og Sukkevann.

Gravemaskin arbeider med ny turvei ved Sukkevann

Befaring av ny turvei ved Sukkevann

Ny turvei ved Sukkevann

Kontaktinformasjon:

Parkvesenet ved Trond Johanson, tlf. 91 55 28 35

Besøksadresse:

Sukkevann

Postadresse:

Sukkevann
<p>Ny turvei som del av det sammenhengende turveinettet rundt Sukkevann.</p>