Ny del av Elveparken

I forbindelse med ny gangbro over Otra ble det behov for å oppgradere parkområdet ved elva.

Ferdig prosjekt

  • Adresse: Elvegata 10-14
  • Startdato: Juli 2021
  • Sluttdato: Mai 2022
  • Størrelse: 3300 m2
  • Entreprenør: Consto Anlegg Sør as og Holbæk Anlegg as
  • Samarbeid med: Rambøll as, prosjektering og Traftec as lys

I 2016 startet prosjekteringen av ny kvartalslek i Elveparken. I forbindelse med ny gangbro over Otra var det behov for å samordne planer for tilsluttende park og forbedre tilgangen til Elvepromenaden gjennom ny prosjektering.

Den gamle lekeplassen og den lite tilgjengelige parken som lå i dette kvartalet, er nå helt transformert med utvidelse av elvepromenadens bredde med tilliggende nye bord- og benkeplasser. Det er anlagt en ny bølgende sittekant mot elva. Det er anlagt flere nye leke- og oppholdsplasser tilpasset flere aldersgrupper. Det grønne parkdraget langs elva er utvidet med løkblomstring, busker og særpregede trær. Det er lagt vekt på god åpenhet, lyssetting av parken og et samlende design.

Park kvartalet har fått god tilgang med to nye diagonale gangveier som forbinder bygulvet med elvepromenaden. Det er etablert flere utsiktsplasser både ut mot elva og inn mot parken. Videre er det etablert en karusell for alle aldersgrupper og en brei sklie.

Elvepromenaden med tilliggende parkarealer vil utvikles videre som en viktig grønstruktur for Kvadraturen og en viktig nærmiljøpark for tilliggende bebyggelse parallelt med pågående byutvikling. I tråd med Byromsprogram og medvirkning.

Oversiktsbilde over Elveparken

Flere gode steder å sette seg ned i parken

Karusellen i parken

Kontaktinformasjon: 

Parkvesenet ved Hanne Katinka Hofgaard, tlf. 93 83 42 87

Del av Elveparken

Postadresse:

Elveparken
Kristiansand