Veiprosjekt: Møvig skole – fortau

Forlengelse av fortau for å bedre trafikksikkerheten.

FERDIG PROSJEKT

  • 40 meter fortau anlagt
  • ATP-prosjekt
  • Kostnad: 315 000 kroner
  • Ferdigstilt 18. januar 2022

Møvig skole – fortau

Ved Møvig skole var det behov for å gjøre tiltak for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Langs Flatholmveien stoppet fortauet cirka 40 meter før krysset. Dette førte til at gående og syklende, deriblant mange skole- og barnehagebarn, måtte bruke veibanen eller grøntarealet for å komme seg til gang- og sykkelveien langs Vågsbygdveien.

Ingeniørvesenet har nå anlagt nytt fortau i 2,5 meters bredde. Dermed kan  gående og syklende trygt komme seg til gang- og sykkelveien langs Vågsbygdveien.

Under arbeidet har også en telefonstolpe blitt fjernet og et stort tre som hadde for mye overheng over det nye fortauet.

Fortauet vil bli brøytet og strødd eller saltet på vinteren.

Møvig skole – fortau

Det nye fortauet sikrer trygg vei for gående og syklende. Foto: Kristiansand kommune.

Møvig skole

Besøksadresse:

Flatholmveien 1
4623 Kristiansand

Telefon: 38 06 43 00