Mosby oppvekstsenter (skole og barnehage) - nybygg

Kombinert skole og barnehage der tidligere Mosby skole lå.

FERDIGSTILT PROSJEKT

Startdato nytt bygg: 22.11.2019
Sluttdato: 22.06.2021 (uteområdet overtatt 09.07.2021)         
Kostnadsramme: 237 mill. NOK. 

Planen ble godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019.

Hva som er bygd

Etablering av nytt oppvekstsenter med bruksareal på 6.400 m². Bygget består av skole for 1.-7. trinn, barnehage, samt fellesareal med bibliotek, amfi, SFO kjøkken, administrasjon, kjeller med p-plasser, teknisk rom i tredje etasje og gymsal.

Det etableres også parkeringskjeller for ansatte samt nye uteområder. Uteområder vil blant annet bestå av 7'erbane og stiforbindelse mellom Venneslaveien og Kiledalen. 

         

 

Mosby oppvekstsenter

Mosby oppvekstsenter