Mosby oppvekstsenter (skole og barnehage) - nybygg

Kombinert skole og barnehage der tidligere Mosby skole lå

FERDIGSTILT PROSJEKT

Startdato nytt bygg 22/11-19 2
Sluttdato  22/6-21  (uteområdet overtatt 9/7-21)         
Kostnadsramme: 237 mill NOK. 

Planen ble godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019.

Hva som er bygd
Etablering av nytt oppvekstsenter med bruksareal på 6400 m². Bygget består av skole for 1.-7. trinn, barnehage samt fellesareal med bibliotek, amfi, SFO kjøkken, administrasjon, kjeller med p-plasser, teknisk rom i tredje etasje og gymsal. Det etableres også parkeringskjeller for ansatte samt nye uteområder. Uteområder vil bl.a. bestå av 7er bane og stiforbindelse mellom Venneslaveien og Kiledalen. 

Artikkel fra åpningsfesten.              

 

Mosby oppvekstsenter

Mosby oppvekstsenter