Kvernhusløypa

Kvernhusløypa på Langenes er en flott turløype som ligger mellom Langenes skole og Åros.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Langenes
  • Startdato: Mars 2022 
  • Estimert sluttdato: April 2022
  • Kostnadsramme: 600.000 kroner
  • Lengde: 600 meter
  • Samarbeid: Finansiert i et spleiselag mellom Miljødirektoratet og Kristiansand kommune

Kvernhusløypa på Langenes er en flott turløype som ligger mellom Langenes skole og Åros.

Turveien har lenge hatt behov for utbedring. Det ble gjort en jobb på veien i 2021. I år er det spesielt løypas nordside som er forbedret. Her var det noen vanskelige partier som stadig ble vasket ut i regnvær. Disse partiene er nå satt i stand.

Arbeidet er utført av parkvesenet og finansiert i et spleiselag mellom kommunen og Miljødirektoratet.     

Det gjenstår noe mindre arbeider før prosjektet er helt ferdig.

Kvernhusløypa

Kvernhusløypa

Kvernhusløypa

 

Kvernhusløypa

Besøksadresse:

Kvernhusvannet
Søgne