Kilen naturpark

Parkvesenet har i samarbeid med  "Toppen av Kristiansand," fått utarbeidet en landskapsplan for utvikling av et parkområdet ved Livann. Prosjektet kalles Kilen naturpark.

Pågående prosjekt

  • Adresse: Kilen i Finsland
  • Startdato: Mai 2023
  • Estimert sluttdato: Desember 2023
  • Kostnadsramme: 1.800.000,-
  • Entreprenør: Kristiansand kommune
  • Samarbeid: Parkvesenet i samarbeid med Ingeniørvesenet og beboersammenslutningen i Finsland: Toppen av Kristiansand

Kilen naturpark er et spleiselag mellom kommunen og Miljødirektoratet og med god dugnadsinnsats fra Toppen av Kristiansand, en beboersammenslutningen i Finsland.

Prosjektet innebærer opparbeidelse av tidligere privat tomt ved Livann til et opparbeidet samlingssted sentralt i Finsland.

Det er opparbeidet turveier, samlingsplass, gapahuk og rampe til en flytebryggelenke. Det skal møbleres med griller, bålplass og bord/benker. Det vil bli plantet frukttrær og etablert vegetasjon som del av prosjektet.

På sikt planlegges bro over bekken, zipline, amfi og flere elementer.

Landskapsplan som viser naturparken ved Livann i Finsland

imagegb52g.png

Ny møteplass ved Livann i Finsland

Kontaktinformasjon: 

Parkvesenet ved Trond Johanson, tlf. 91 55 28 35

Kilen Finsland

Besøksadresse:

Livatn, Finsland

Postadresse:

Livatn, Finsland
<p>Naturpark ved Livann i Fiinsland</p>