Holte skole - utvidelse

Utvidelse av undervisningsareal, skolekjøkken og utbedring av ventilasjon ved ungdomsskolen

Skolens ventilasjonsanlegg må bygges om fra «naturlig ventilasjon» til balansert ventilasjon. Skolen har slitt med inneklimaproblemer siden den var ny.

Elevtallsprognosene viser behov for en moderat utvidelse av Holte skoles tre trinnfløyer med ett klasseareal på hver. I tillegg er det nødvendig å utvide kjøkkenfunksjonen noe.

Oppstart bygging planlegges tidlig i 2018 og ferdigstillelse til skolestart 2019. Ett trinn må på rullering ha midlertidige løsninger i ca. 6 mnd. av gangen i byggeperioden.

Holte skole - utvidet. Illustrasjonsfoto fra Google Maps.

Holte skole - utvidet. Illustrasjonsfoto fra Google Maps.