Greipstadhallen

Fotballhall bygd på Hortemo.

FERDIGSTILT PROSJEKT

Prosjekteringsoppstart (prosjektering) 
Oppstart prosjektering i starten av 2022
Kontrakt med totalentreprenør ble inngått i september 2022

Entreprenør:  Konkret Entreprenør AS er totalentreprenør.
Prosjektgruppen AS har prosjektledelse

Kontraktstype / entrepriseform: Totalentreprise

Forprosjekt oppstart   November 2021

Detaljprosjektering oppstart  Oppstart medio september 2022

Startdato byggfase:  November 2022

Estimert sluttdato: Juni 2023

Reell sluttdato: 15. juni 2023

Offisiell åpningsfest:  Lørdag 9. september 2023

Kostnadsramme: Ca. 50 millioner kroner

Antall kvadratmeter: 3150

Beskrivelse av hallen 


Greipstadhallen er en ny fotballhall som er bygd ved Hortemo idrettsanlegg. Den  benyttes av Greipstad IL.

Fotballhallen inneholder en stor 7er-bane med kunstgress, som også kan deles opp i to 5er-baner.

Fotballhallen har energivennlige løsninger for inneklima og oppvarming. Den følger Kristiansand kommunes klima- og miljøstrategi for nybygg, med blant annet miljøoppfølgingsplan, krav til avfallsmengder, fossilfri byggeplass osv.

Greipstad IL planlegger også et eget bygg, som skal plasseres sammen med ny fotballhall. Bygget vil inneholde klubbrom og kiosk. Lenke til Greipstad IL. 

Fra åpningen av hallen:
Reportasje i fritidsnytt
Reportasje i N247

 

Greipstadhallen - nybygg

 

Greipstadhallen. Illustrasjon: Map Arkitekter