Veiprosjekt: Gislemyrveien – gang- og sykkelvei

Arbeidene i Gislemyrveien forbedrer trafikksituasjonen for gående og syklende.

FERDIG PROSJEKT

Arbeidene er anslått å være ferdig like over påske 2022.

Vann- og avløpsenheten har nylig fullført arbeid i Gislemyrveien på Slettheia, der de har skiftet ut gamle vann- og avløpsrør til fordel for nye med dagens standard. I forbindelse med dette arbeidet benyttet veienheten seg av muligheten til å utbedre dagens trafikksituasjon.

Dårlig veistandard

Vegstandarden i Gislemyrveien bar preg av overvannsproblematikk, en del dårlige og humpete fortau, samt fortausbredder som var for smale for syklende. Dette førte til at en del syklende valgte å bruke kjørebanen i stedet for fortauet.

Gislemyrveien – gang- og sykkelvei

Gislemyrveien – gang- og sykkelvei

Bildene viser den dårlige standarden på fortau og overvannsproblematikken.

Problemene er utbedret

Nå har kommunen utbedret dette, og anlagt en tre meter bred gang- og sykkelvei langs vestsiden av Gislemyrveien, og adskilt denne fra kjørebanen med en betongfender som går fra Rugdeveien og ned til Bokfinkveien.

Vegbredden i Gislemyrveien har blitt noe redusert for å gi plass til gang- og sykkelveien.

Det første laget med asfalt er nå lagt, og det siste laget var planlagt å legges før påske, men grunnet værsituasjonen og den kalde temperaturen må dette utsettes til over påske

Gislemyrveien

Besøksadresse:

Gislemyrveien
kristiansand