I krysset Justnesskauen – Spireaveien på Justnes har Ingeniørvesenet bedret trafikksikkerheten.

Fakta om forbedring av sikt krysningspunkt Justnesskauen – Spireaveien

  • Prosjektnavn: Justnesskauen – Spireaveien - Krysningspunkt for gående
  • Startdato: 01.06.2023
  • Sluttdato: 22.06.2023
  • Kostnadsramme: 250 000,-
  • Antall løpemeter vei: 50 m
  • Entreprenør: Landskapsentreprenørene

Beskrivelse av prosjektet

Ved krysset Justnesskauen – Spireaveien på Justnes går det mange skolebarn. Har var det tidligere ikke fotgjengerfelt, og krysning av veien kunne være trafikkfarlig. Ingeniørvesenet har nå forbedret situasjonen ved å oppgradere fortauet, etablert grøntareal for bedring av sikt og etablert fartshump med fotgjengerfelt.  

Deler av krysset etter det er ferdig utbedret.  Foto: Kristiansand kommune

 

Deler av krysset etter det er ferdig utbedret. Foto: Kristiansand kommune

 

Skisse som viser utbedringene - VIANOVA

 

Bilde fra før utbedringene ble gjennomført. Foto: Kristiansand kommune