Fergefjellet barnehage

Lømslandsvei 23 skal rehabiliteres til en ny og moderne sentrumsnær barnehage.

FAKTA OM FERGEFJELLET BARNEHAGE

 • Kontraktstype/entrepriseform: Totalentreprise 
 • Forprosjekt oppstart: Februar 2022 
 • Startdato byggfase: November 2022  
 • Estimert sluttdato: Desember2023  
 • Kostnadsramme: 75,9 millioner kroner
 • Antall kvadratmeter: 1450 m²
 • Organisasjon: 
 • Totalentreprise bygg: Vavik og Tønnessen AS
  Totalentreprise uteområder: Maskinentreprenør Olav Martin Sørli AS
  Prosjektledelse: Prosjektgruppen AS
 • Arkitekt: Spiss Arkitektur AS
 • VVS: Norconsult
  RIB (rådgivende ingeniør bygg),  RIM (rådgivende ingeniør ytre miljø) og LARK (landskapsarkitekt): Rambøll/Henning Larsen
  Brannrådgiver: Multiconsult
  Vei: ViaNova

Beskrivelse av prosjektet

Bygningen i Lømslandsveien 23 ble oppført i 1936 som barselhjem for Røde Kors. Fergefjellet barnehage  har de siste årene benyttet under- og førsteetasje i bygget, men flyttet i oktober 2021 til midlertidige lokaler ved Oddernes kirke. Andre etasje og loftsetasjen har blitt benyttet til kontorlokaler.

 

Rehabiliteres og bygges om i tråd med miljøstrategien

 Bygget rehabiliteres nå, og bygges om. Det meste av eksisterende bygg er revet, og arbeidene med å bygge nytt er igang. Det ferdge bygget skal framstå som en ny og moderne barnehage, med funksjonelle løsninger tilpasset barnehagens behov. Uteområdet skal oppgraderes og utvides.  

Føringer i Kristiansand kommunes Klima- og miljøstrategi for bygg og anlegg – PDF er lagt til grunn. Miljømålene skal ligge til grunn for valg av tiltak i prosjektet, og følger det gjennom hele prosjektets livsløp.

Det er valgt å rehabilitere eksisterende bygg fremfor å rive og bygge nytt.  

For utbygging skal det velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning, som kan lett demonteres, og har stor slitestyrke og lang levertid.

Byggverket i sin helhet skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden (ved utskifting av materialer og vedlikehold) over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.

Krav til klimagassutslipp stilles helhetlig for hele bygningskroppen, og utslippet skal være så lavt som mulig i et livløps-perspektiv. Anleggsplassen skal være fossilfri, og det skal prioriteres energikilder som er gunstige for klima og lokal luftforurensning.

Under ser man skisser fra Spiss Arkitekter, for hvordan bygget vil se ut etter rehabilitering og ombygging. 

Fergefjellet A40-03 Fasade SørØST.jpg

Nye Fergefjellet barnehage

Fergefjellet barnehage

Nye Fergefjellet barnehage

Lømslandsveien 23

Besøksadresse:

Lømslandsveien 23
Kristiansand