Brygger i Ny-Hellesund

Det er bygd 2 nye brygger i Ny-Hellesund, på Helgeøya og Kapelløya.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Ny-Hellesund
  • Ferdigstilt: høst og vår 2021
  • Kostnadsramme: 955.000 (Kapelløya) og 421.000 (Helgeøya)
  • Samarbeid mellom: Miljødirektoratet, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

De nye bryggene erstatter eldre brygger. Brygga på Kapelløya ble tatt av stormen, mens brygga på Helgøya var utslitt og moden for utskifting.  

Brygga på Kapelløya er primært til rutebåten og mindre båter. Den ble ferdig høsten 2021:

Brygger i Ny-Hellesund

Brygger i Ny-Hellesund

Brygger i Ny-Hellesund

Brygga på Helgøya er for båtturister, og ble ferdig før sommersesongen 2021:

Brygger i Ny-Hellesund

Brygger i Ny-Hellesund

Bryggene ble finansiert i spleiselag mellom Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet gjennom en statlig tilskuddsordning i statlig sikrede friluftsområder.

 

Helgeøya og Kapelløya

Besøksadresse:

Ny-Hellesund
Søgne