Birkelid bro

Bygging av ny gang- og sykkelbro over Songdalselva, mellom Birkelid og Volleberg.

FERDIG PROSJEKT

  • Estimert startdato: 01.09.2020
  • Estimert sluttdato:  01.02.2021

Kristiansand kommune ferdigstilte nye Birkelid bro etter at tidligere entreprenør gikk konkurs.

Konkurransen ble i løpet av august 2020 utlyst på Doffin og ny entreprenør ble kontrahert i september. Broa var ferdig og ble tatt i bruk 6. mai 2021. 

Litt mer historikk her (oppstart av bygging) og her (åpning av ny bro)

Birkelig bro under bygging

Birkelid bro under bygging.

 

Broa ble tatt i bruk 6. mai 2021. Foto: N247.no/Jon Aamodt