Aquarama utebasseng

I forbindelse med at Aquarama utvider med et større utebasseng, ble det behov for en justering og oppgradering av tilgrensende parkområde.

  • Entreprenør: BRG Entreprenør AS
  • Kontraktstype: Totalentreprise
  • Startdato byggefase: Desember 2022
  • Estimert sluttdato: 
  • Kostnadsramme: 

Beskrivelse av prosjektet

I forbindelse med utvidelsen av uteområdet til Aquarama, skal det gjøres nye tilpasninger til Bystranda, som blant annet innebærer justering av dagens terrassering. Alle funksjonene parken har per i dag ivaretas, og det blir etablert nytt vanningsanlegg, som skal sikre bedre og enklere vanning av parkområdet gjennom sommersesongen.  

Nytt utendørsbasseng med tilhørende justeringen av parken.

Kontaktinformasjon:

Parkvesenet ved Helmer Espeland, tlf. 90 83 11 95

Besøksadresse:

Tangen
Kristiansand

Postadresse:

Tangen
Bystranda
<p>Utvidelse av uteomr&aring;det til Aquarama f&oslash;rer til oppgradering og justering av tilh&oslash;rende parkomr&aring;de.</p>