Aquarama utebasseng

Utvidelse av Aquarama med eget utebasseng

  • Entreprenør: BRG Entreprenør AS
  • Kontraktstype: Totalentreprise
  • Startdato byggefase: Desember 2022
  • Estimert sluttdato: November 2023
  • Antall m2: Basseng på 10 x 25 m + areal rundt.
  • Kostnadsramme: 44 millioner kroner (dekkes inn gjennom leieavtalen med Aquarama)

 

Beskrivelse av prosjektet

Det nye utebassenget er et 10x25 meter stålbasseng, og er tilrettelagt for både trening, opplæring og lek. Det er plass til 4 baner med baneskiller, som gjør det godt egnet for både mosjon, trening og organisert idrett. Det vil være avtagbare/flyttbare startpaller, slik at det også kan gjennomføres mindre stevner i bassenget.

Bassenget er ca. 2 meter dypt, og bunnen kan heves helt til toppen horisontalt, og kan også skråstilles. Dette er en løsning det er få av, og som gir mange spennende muligheter. Opplæring vil kunne gjennomføres tilrettelagt på høyde, og for lek og moro gir dette en god strandfølelse som gir mange ulike bruksmuligheter.  På natta vil bunnen heves til toppen av bassenget, og fungerer som et «sikkerhetslokk» som gjør det umulig å bade i bassenget utenom åpningstidene. Dette gir veldig god sikkerhet, og sikrer minst mulig avdamping og varmetap når bassenget ikke er i bruk.

Det er lagt opp til gode energibesparende løsninger i hele prosjektet, hvorav dette er et av tiltakene. Temperaturen i bassenget kan justeres mellom to temperaturer, og vil på denne måten være gunstig både for trening, lek og opplæring.  

Utebassenget er tenkt å være åpent hele året. På sommersesongen vil det være mulig å benytte kun utebassenget via egen inngang direkte til uteområdet til en lavere pris enn hele anlegget.  

I forbindelse med utvidelsen av uteområdet til Aquarama, skal det gjøres nye tilpasninger til Bystranda, som blant annet  innebærer justering av dagens terrassering. Dette dekkes inn av prosjektet. Alle funksjonene området har per i dag ivaretas, og dette er gjort i samarbeid med parkvesenet og arkitektene som opprinnelig tegnet området. I forbindelse med dette, skal parkvesenet også etablere nytt vanningsanlegg, som skal sikre bedre og enklere vanning av grøntområdet i sommersesongen.  

I byggeperioden er fremdriftsplanen lagt til rette for minst mulig inngripen på Bystranda i de periodene den er mest i bruk. I sommersesongen blir det lavt aktivitetsnivå for å sikre best mulig utnyttelse av området for byens innbyggere.   Prosjektrammen er kr 43.750.000,-, og dekkes inn gjennom leieavtalen med Aquarama.

Nytt utendørsbasseng