Bevilgningen til sykkelpiggdekk er brukt opp

Kommunen fortsetter piggdekkordningen i 2022. Mer informasjon kommer etter sommeren.