Sykkel

Kort fortalt

  • Sykkelveinettet
  • Info
  • Meld fra ved feil
Her kan du henvende deg ved spørsmål

Innbyggertorget

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Sykkelvegnettet

10 prosent av alle reiser i Kristiansand gjøres med sykkel. Kommunen har et godt utbygget sykkelveinett på over 150 kilometer.  Det legges mye ressurser i å vedlikeholde dette året rundt for å gi syklistene best mulige forhold

Meld inn feil

Kommunen er helt avhengig av publikums hjelp for raskt å oppdage akutte vedlikeholdsbehov. Derfor oppfordrer vi dere til å melde inn feil som hull i asfalten, glasskår, manglede vedlikehold,  og lignende.

Er sykkelveien langs en kommunal vei, melder du fra her.

 

Henvendelser om brøyting, strøing og salting kan rettes til ingeniørvesenet eller innbyggertorget på telefon 38 07 50 00.

Utenom ordinær arbeidstid kan vakthavende oppsynsmann kontaktes på telefon 38 02 93 63.

Er sykkelveien langs europa-, riks eller fylkesvei, skal du kontakte Statens vegvesen på tlf. 175

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet

Vei og prosjektavdelingen

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 380750 00

E-post