Gjeldende reguleringsplaner

KORT FORTALT

På denne siden kan du finne gjeldende reguleringsplaner via kommunens planarkiv og kartløsning. Du vil da få opp de juridisk bindende plandokumentene plankart og reguleringsbestemmelser. I de nyere planene vil også planbeskrivelse, vedtak og eventuelle endringer vises. For deg som skal bygge er det viktig at du setter deg inn i hvilke føringer reguleringsplanen gir for din eiendom. Kommuneplanen har bestemmelser som kan gjelde i tillegg.

Plankart

Plankart

Du kan gå inn via kommunens kartløsning og søke opp gjeldende reguleringsplan på adresse eller gårds- og bruksnummer.

Når du har funnet rett sted i kartet, klikk på aktuelt sted, og på høyre side av skjermbildet velger du «reguleringsplaner – vektor», «reguleringsplan» og «planarkiv» for å finne aktuell plan.

Bilde av Plankart

I dette kartet kan du skru av og på ulike kartlag, slik at du kan få opp informasjon om både kommuneplan, kommunedelplaner, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner.

Kartlaget «reguleringsplan» er delt inn i 

  • reguleringsplaner under oppstart
  • reguleringsplaner på offentlig ettersyn
  • reguleringsplaner vektor (vedtatte planer)

Dette gir deg informasjon om det er planer som er under utarbeidelse eller om det er vedtatte planer som gjelder for eiendommen du søker opp.

Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser om kommunale planer (ekstern lenke) forklarer hvordan man finner ut hva som er tillatt på en eiendom og hvordan du kan sette deg inn i hvilke regler som gjelder.

Hvis det er annen informasjon i kartet du leter etter, finner du dette på Kristiansandskart på kommunens kartside.  

Du finner en detaljert brukerveiledning på kommunekart.com/hjelp ekstern lenke).

Planarkiv

Planarkiv (ekstern lenke)

Dersom du kjenner til planens navn eller plan id (plannummer), kan du søke opp planen via kommunens planarkiv som ser slik ut:

Bilde av Planarkiv

Slik finner du de underliggende saksdokumentene

Planarkiv og kartløsning over gir deg tilgang til selve reguleringsplanen som består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Dersom du har behov for å finne saksdokumentene fra den gang planen ble vedtatt, kan du søke opp disse via kommunens innsynsløsning. Her kan du finne bakgrunnsdokumenter, referater, tidligere planforslag, tilbakemeldinger, høringsforslag, høringsuttalelser, klager osv.

Lenken under er til arkivet etter kommunesammenslåingen 01.01.2020. Lenke til før kommunesammenslåingen kommer med en ny innsynsløsning i løpet av året. Eventuelle henvendelser om innsyn for konkrete plansak kan sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no.

Gjeldende arkiv 2020 (ekstern lenke)

For å søke i arkivet som gjelder for saker fra 2020 er det enklest å søke på plannavn. Opplysning om riktig plannavn finner du også i planarkivet, på linja under saksnummer.

Har du mottatt brev fra plan og bygg med et referansenummer (f.eks. PLAN-20/03870) kan du søke på dette.

 

Historisk arkiv - Kristiansand (2004 - 2019)

Den enkleste måten å søke i gamle Kristiansand kommunes historiske arkiv er å finne planens saksnummer i planarkivet, og fylle dette inn i søkefeltet i innsynsløsningen.

Bilde av Historisk arkiv Kristiansand

 

Historisk arkiv - Søgne (2017 - 2019)

Den enkleste måten å søke i gamle Søgne kommunes historiske arkiv er å finne planens saksår/sekvensnummer i planarkivet, og fylle dette inn i søkefeltet i innsynsløsningen.

Bilde av Historisk arkiv Søgne

 

Historisk arkiv - Songdalen (2015 - 2019)