Leie av gategrunn

KORT FORTALT

Før du setter ut:

 • Container
 • Lift
 • Stillas eller
 • Byggegjerde

må du søke om tillatelse. 

Husk å søke i god tid

Vi behandler søknader fortløpende

Det er parkeringsenheten som behandler søknaden hvis det er forventet tidsrom på mindre enn ett år. Unntak er lift under fem dager.

Om søknad:

Container 

Søknad for container

Søknaden er nå digital. Faktura for perioden du søker om sendes med det samme søknaden er godkjent.

Logg inn på navn hvis du allerede er kunde eller opprett ny bruker/kunde. 

Stillas og byggegjerder

Manuelt søknadsskjema for for stillas, lift og byggegjerder  

Lift

Arbeid med lift kortere enn 5 virkedager trenger ikke søke hos parkeringsenheten.

Søknad sendes til veienheten via ledingsportalen, se lenken nederst.

Det er viktig med godkjent søknad om arbeidstillatelse  hos veieenheten for å ivareta sikkerheten. Det er viktig å ta hensyn til støtteben og evt. behov for avsperring/hjelpemann på stedet.

Kunden kan søke selv, eller får hjelp hos egnet godkjent firma.

Her er lenke til ledningsportalen

Priser
 • Stillas, lift, byggegjerde og lignende: 2.40,- pr. kvm. pr. døgn. Minstepris er 670,-. De første fem virkedager er gratis. For bruk utover denne tid betales for hele perioden (alle døgn)
 • Container: Kr. 130,- pr. døgn pr. stk. minstepris 670,- De første tre døgn er gratis. For bruk utover denne tid betales leie for hele perioden
Når er det krav til at godkjent arbeidsvarslingsplan må vedlegges søknaden?
 • Når fortau stenges helt eller delvis slik at gjenværende bredde blir mindre enn 1,5 meter
 • Dersom gang og sykkelvei berøres
 • Når det taes i bruk areal som medfører at eksisterende skilting berøres
 • Dersom områder for varelevering (parkering forbudt) berøres
 • Dersom kjørebane eller kjøremønster endres
 • Lurer du på noe om arbeidsvarsling kan du sende epost til post.arbeidsvarsling@kristiansand.kommune.no 
 • Ledningsportalen
Bruk av motorisert kjøretøy krever tillatelse fra politiet
 • Kjøretøy: Innretning som er bestemt til å kjøres på bakken uten skinner 
 • Polititillatelse kreves når det er registreringsnummer på i tillegg til andre kjøretøy som er på hjul
 • Politivakta kan også oppsøkes på hverdager 09.00-15.00
 • Husk å søke i god tid
Skal du leie gategrunn mer en ett år?

Her søker du

Fylkesveier i Kvadraturen

Festningsgata fra Dronningensgate

Dronningensgate fra Vestre Strandgate

Tollbodgata fra Vestre Strandgate

Vestre Strandgate fra Dronningensgate

Retningslinjer

Nye retningslinjer er under utarbeidelse for den nye kommunen. Se informasjon på søknadsskjema eller send e-post: post.parkering@kristiansand,kommune.no 

Kopi av generell avtale

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post