Klage på parkeringsileggelser

KORT FORTALT

 • Hva du bør vite før du sender klage
 • Slik klager du 
 • Saker som ikke fører frem og saker som kan føre frem
 • Ofte stilte spørsmål

Har du fått et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon du mener du ikke skulle hatt, eller mener du at bilen din er urettmessig tauet inn? Da kan du klage. 

Før du velger å klage må du gjøre deg kjent med hvorfor du har fått ileggelsen. Alle opplysninger står på den gule blanketten du har fått.

Du kan klage her

Før du sender klage

Se hvilke klagesaker som ofte fører fram og hvilke som ikke gjør det før du velger å klage.

Klager som ikke fører fram:

 • Vekslet penger.
 • Betalte til en annen parkeringsoperatør/feil automat.
 • Ble villedet av tredjepartsinformasjon.
 • Visste ikke om nye parkeringsvilkår.
 • Forlot aldri bilen.
 • Trodde at kjøretøyet var lovlig parkert.
 • Var uoppmerksom.
 • Hadde ingen andre steder å parkere.
 • Sto parkert på fortau eller gangfelt.
 • Hadde ikke penger eller råd til å betale.
 • Forlot kjøretøyet fordi jeg ikke hadde tilgang til nett på stedet. Betalte parkeringsavgift via applikasjon så raskt jeg kunne.
 • Betalte parkeringsavgift, men la inn feil bilnummer i appen/automaten.
 • Betalte parkeringsavgift, men sto på parkering forbudt eller HC-plass.
 • Bilen var lånt bort til noen som nekter å betale ileggelsen.

Hos Parkeringsklagenemnda finner du flere eksempler på saker det ikke nytter å klage på.

Klager som kan føre fram:

 • Dersom vilkårene for å gi ileggelse ikke er til stede.
 • Ved kortest mulig stans for lovlig av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Legg ved skriftlig dokumentasjon.
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet meldt til politiet. Legg ved skriftlig dokumentasjon.
 • Parkeringsautomaten hadde teknisk feil og du har meldt fra om dette. Dette gjelder ikke dersom det var flere automater i umiddelbar nærhet.
 • Nødrett, som motorhavari eller akutt sykdom. Legg ved skriftlig dokumentasjon
Klage

Klage må alltid gjøres skriftlig. Klagefrist er tre uker fra du fikk ileggelsen. Dersom du ønsker, kan du legge ved egne foto eller annen dokumentasjon i saken.

Registrer klagen din i vår kundeportal

Etter du har klaget

Innkomne klager behandles fortløpende.

Du kan følge status i klagesaken din på vår kundeportal. Ha saksnummer og registreringsnummer klart ved oppslag.

Når saken er ferdig behandlet får du svar tilsendt via digital postkasse. Har du ikke digital postkasse, kommer svaret i posten.

Har du fått avslag på klage på et parkeringsgebyr hos oss, og er uenig i vedtaket, rettes eventuell videre klage til tingretten. Husk at betalingsfristen gjelder selv om du har klaget på et parkeringsgebyr.

Parkeringsklagenemnda

Dersom du har fått avslag på klage på en kontrollsanksjon hos oss, og er uenig i vedtaket, har du muligheten til å klage til Parkeringsklagenemnda.

Parkeringsklagenemnda er et uavhengig tvisteløsningsorgan i saker som gjelder kontrollsanksjon eller fjerning av kjøretøy.

Nemnda består av en nøytral leder, en representant for bransjen og en fra Forbrukerrådet, som representerer forbrukersiden.

Se gjerne prinsippavgjørelser i tidligere saker

Før du klager på vårt avslag, ber vi deg lese nøye gjennom informasjonen fra Parkeringsklagenemnda.

 

Personvernerklæring

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post