Leie av parkeringsplass

KORT FORTALT

Leie av parkeringsplasser i våre parkeringshus og parkeringsplasser

Vi har parkeringsplasser for utleie i parkeringshusene og parkeringsplassene som er listet opp under.

Søk om parkeringsplass via vår kundeportal "Min parkering"

Betingelser for å leie av parkeringsplass

Priser for leie av parkeringsplass

Leie av parkeringsplasser i parkeringshus

Børsen parkeringshus – innkjøring i Gyldenløvesgate 2 – fullt
 • Høyde:1,90 meter.
 • Totalt 59 plasser.
 • Kun for faste leietakere
 • Adgangskontroll via telefon.
 • Lading for elbil – fullt.
Elvegata parkeringshus – innkjøring i  Kristian IVs gate 101 – ledige plasser  
 • Høyde: øvre 1,93
 • Kun for faste leietakere.
 • Egne plasser for beboere i kvartal 6.
 • Lading for elbil
 Gyldengården parkeringshus – innkjøring i Skippergata 38 - fullt 
 • Høyde: 2,10 meter.
 • Åpent for parkering mot avgift i tillegg til faste leietakere.
 • Adgangskontroll for faste plasser via fysisk kort. 
 • Lading for elbil – fullt.
Kilden parkeringshus – innkjøring Sjølystveien 9 – Ledig  klokkeslett 00-18
 • Høyde: 2,15 meter.
 • Åpent for parkering mot avgift i tillegg til faste leietakere.
 • Ingen adgangskontroll.
 • Sykkelparkering med åpning via telefon.
 • Lading for elbil
 Kongens senter – innkjøring i Kongensgate 35 – fullt
 • Høyde: 2,05 meter.
 • 20 plasser.
 • Kun for faste leietakere.
 • Adgangskontroll via telefon
 Slottet parkeringshus – Tordenskjoldsgate 17 innkjøring ved Fjellgata 3 - fullt 
 • Parkeringshuset har åpent for korttidsparkering og leieplasser for langtidsparkering.
 • Åpent hele døgnet.
 • Høyde: 2,05 meter
 • Lading for elbil – åpent for publikum.

Leie av parkeringsplasser på våre tomter

Norges Bank - fullt
 • adresse: Festningsgata ved Dronningensgate.
 • 3 plasser for utleie
 • uteparkering
Gravane 2 - fullt
 • adresse: Gravane 2
 • 14 plasser for utleie.
 • uteparkering.
Høllen beboer og næringsdrivende sesong 15/5-15/8
 • adresse: Høllen brygge
 • uteparkering for beboer (med fast bostedsadresse på Borøya og Monsøya),og for næringsdrivende ved kaia. 
Odderøya –  kun for leietakere i kommunale bygg på øya
 • adresse: Odderøya, Flaten.
 • kun for faste leietakere på øya
 • uteparkering
Lillebølgen- ikke ledig ogTrollhaugen (ledig) kun for leietaktakere på adressene
 • adresse: Andreas Kjærsvei.
 • kun for faste leietakere i byggene.
 • uteparkering
Parkeringsplass ved Vågsbygd kirke
 • 24 plasser for utleie
 • uteparkering

Betingelser

Betingelser for leie av parkeringsplass FRA 1. mars 2023
Disse betingelsene gjelder ved leie av parkeringsplass FØR 1. mars 2023
 • Avtalen løper inntil en av partene sier den opp. Begge parter kan, uten nærmere begrunnelse si opp avtalen. Avtalen skal sies opp skriftlig eller per e-post.
 • Oppsigelsestiden er 2 måneder beregnet fra den første i påfølgende måned.(For avtaler via Kanalbyen er det 3 måneder)
 • For mislighold fra leietagers side vedrørende parkeringsreglement, eller manglende betaling innen forfallsdato, kan utleier si opp avtalen med umiddelbar virkning.
 • Leien faktureres forskuddsvis per kvartal; jan-mars, april-juni, juli-sept. og okt-des. Det kan avtales månedlig betaling.
 • Leiesum kan justeres av utleier med tre måneders varsel.
 • Dersom leiesummen ikke er innbetalt etter de frister som fremkommer på fakturaen, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel. Parkering etter denne dato vil kunne medføre utstedelse av kontrollavgift og eventuelt borttauing.
 • Parkering skjer på eget ansvar. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller noen form for skade som måtte bli påført kjøretøy.
 • Leietaker disponerer parkeringsplassen hele døgnet, alle dager, dersom ikke annet er avtalt.
 • Parkeringsenheten kan sperre plassen for vedlikehold og reparasjonsarbeid. Det samme hvis andre nødvendige forhold tilsier dette. I slike tilfeller vil leietaker varsles ved felles oppslag på parkeringsområdet senest tre dager i forkant, eller kontaktes direkte hvis det er behov for akutte utbedringer. Utleier tilbyr da leietaker annen parkeringsplass i rimelig nærhet.
 • Leietaker kan ikke overdra denne avtalen til andre, eller foreta framleie av parkeringsplass.
 • Parkeringsplassen kan kun benyttes til biloppstilling.
 • Kjøretøyet skal være i kjørbar stand og med gyldig kjennemerke. Unntak fra dette må avtales særskilt med utleier.
 • Leietaker må følge gjeldende parkeringslovgivning og de ordensregler som er fastsatt av utleier.
 • Før parkeringsplassen tas i bruk, plikter leietaker å registrere seg på kundeportalen via kommunens nettside.
 • Leietaker plikter selv å ajourholde den nødvendige informasjon vedrørende sitt leieforhold. Kjøretøyets registreringsnummer, valg av betalingsform, gyldig kredittkort, epostadresse, postadresse og mobilnummer.
 • Ved manglende betaling innen betalingsfristen eller manglende/uriktig registrering, er bruk av parkeringsplassen ikke rettmessig. Urettmessig bruk kan medføre ileggelse eller borttauing for leietakers regning, samt oppsigelse av leieforhold.
 • Uten korrekt registrering er parkeringen å anse som urettmessig, jfr. forrige avsnitt.
 • Tapte parkeringskort må straks meldes til Parkeringsenheten via epost. Leietaker må betale for utstedelse av nytt parkeringskort f.t. kr. 100,-.
 • Denne avtalen bortfaller med øyeblikkelig virkning dersom garasjeanlegget blir ødelagt ved brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter utenfor utleiers kontroll. Leietaker kan ikke kreve noen form for erstatning ved bortfall av avtalen i henhold til dette punkt. Det kan heller ikke kreves refusjon av innbetalt forskuddsleie.

Prislister for leieplasser 2024

Leieplasser i parkeringshus 

Prisliste for leieplasser i parkeringshus
Parkeringshus Pris per md. inkl. mva
Elvegata reservert 1400
Elvegata reservert ekstra stor 1800
Elvegata reservert lade 1600
Elvegata resevert beboer kvartal 6 650
Børsen 1800
Gyldengården 1800
Kilden kl. 00.00–1800 1200
Kilden, hele døgnet 1800
Kongens senter 1800
Slottet 1800

Leieplasser utendørs

Prisliste for leieplasser ute
Parkeringsplasser   Pris per md. inkl. mva
Gravane 2   1400
Høllen, sesong, privat    170
Høllen, sesong, næring    340
Norges bank   1400
Odderøya (faste leietakere)  

530

Leietaker P - plass v/ Vågsbygd kirke  

900

 

KONTAKTINFORMASJON

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post