HC-parkering

Handikap-parkering (HC-parkering)

På parkeringsplasser reservert forflytningshemmede er det kun tillatt å parkere for innehaver av HC-kort. Unntaket er raskest mulig av-/påstigning.

Formålet med regulering av handikap-parkering er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud

Gyldig kort for forflytningshemmede gir adgang til å parkere:

  • på offentlige parkeringsplasser reservert forflytningshemmede
  • på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser uten at avgift betales
  • på parkeringsplasser med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid (unntak på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med p-tillatelse)
  • i boligsone

Det er viktig at kortet ligger godt synlig i frontruten, slik at utløpsdato og kontrollnummer er kontrollerbare fra utsiden. Beviset skal forevises ved kontroll.

Kart over HC-parkering i Kvadraturen, Kristiansand

Søke om HC-kort?

Bilfører eller passasjer bosatt i Kristiansand kommune og som har behov for parkeringslettelser kan søke om HC-parkeringstillatelse.

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Til temasiden for parkering i Kristiansand
Alle tjenester og informasjon fra parkeringsenheten