SFO - Skolefritidsordningen

Tilbudet om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid gjelder for alle elever fra 1. til 4. trinn. Elever med særskilte behov får tilbud om SFO til og med 10. trinn.

Søke, forandre eller si opp 

Etter at vedtak om skoleplassering er mottatt kan du benytte Foresattportalen til Visma for å søke, endre eller si opp plass:

Foresattportalen

Merk at du må ha mottatt fjorårets skattemelding for at kommunen kan behandle eventuelle søknader om redusert foreldrebetaling. Se under.

Hjelp

Kontakt skolen eller et av de tre innbyggertorgene hvis du trenger hjelp til å søke SFO.

Mer informasjon

Den enkelte skole kan også gi nærmere informasjon om SFO på sin skole.