Google for utdanning

Alle elever og ansatte i grunnskolen i Kristiansand kommune har en konto i tjenesten Google Workspace for Education Plus, tidligere G-suite for Utdanning. Denne tjenesten er utviklet av Google, og gir elevene en skybasert kontorpakke. Denne fungerer like bra på alle ulike typer personlig teknologi, PC, Mac, iPad, Chromebook og mobiltelefoner.  Tjenesten er tilpasset utdanningssektoren og er reklamefri.

Hva er Google Workspace for Education Plus?

Google Workspace for Education Plus er en samling nettbaserte verktøy for produksjon og samhandling mellom lærer og elev og elever imellom. Workspace inneholder blant annet disse tjenestene:

 • Dokumenter. Er en nettbasert tekstbehandler. Tilsvarer MS Word og Apple Pages.
 • Regneark. Et nettbasert regneark. Tilsvarer MS Excel og Apple Numbers.
 • Presentasjoner. Et nettbasert presentasjonsverktøy. Tilsvarer MS Powerpoint og Apple Keynote.
 • Disk. En nettbasert fillagringsplass med ubegrenset lagringsplass. Tilsvarer MS OneDrive og Apple iCloud.
 • GMail. Nettbasert epostkonto. Tilsvarer MS Outlook eller Apple iCloud mail.
 • Google Chat og Meet. Direktemeldinger og chattegrupper, videosamtaler. Tilsvarer Messenger eller snapchat-grupper.
 • Google Classroom. En læringsplattform hvor lærer og elev samhandler digitalt, oppgaver og prøver distribueres og inspirasjon og informasjon formidles.

Les mer om Google Workspace for Education Plus på Googles egne sider.

Innlogging

Elever og lærere logger seg inn på www.google.no ved å klikke på Logg inn-knappen og skrive inn sitt feidebrukernavn+@ikrs.no som brukernavn og sitt vanlige feidepassord som passord.

Brukernavnet vil f eks se slik ut på googles tjenester: 05robin3@ikrs.no 

Kontoene er administrert av Kristiansand kommune, ikke av Google. Dette betyr at glemt passord må tilbakestilles ved å tilbakestille feidepassordet.

Databehandleravtale og personvern

Google Workspace for Education Plus er reklamefri. Det betyr at når brukere er innlogget med sin ikrs-konto vil de ikke få reklame når de bruker tjenestene som inngår i løsningen. Google Workspace for Education-kontoene skiller seg svært mye fra gmail kontoer som Google tilbyr gratis til enkeltpersoner. Reklame, annonser og sporing av søk er ikke aktivert i kjernetjenestene. 
Innhold som er lagret i dokumenter eller på mail vil heller ikke bli skannet for å lagre profiler av brukerens interesser med tanke på fremtidig annonse-styring.

Google Workspace for Education Plus opererer i samsvar med GDPR

Det er elevene, lærerne og kommunen som eier alle data som er lagret og kommunen har har avtaler med Google som sikrer at disse ikke kan utleveres til 3. part eller brukes av Google selv.

Kristiansand kommune har inngått databehandleravtale med Google som i detalj regulerer hvordan Google behandler våre data. Avtalen sikrer at elevenes data ikke blir indeksert og brukt til å styre annonser eller bli utlevert til andre. Avtalen sikrer også at norsk lovgivning blir ivaretatt. Kristiansand kommune har gjennom sin Education Plus-lisens aktivert innstillingen som sikrer at all brukerdata lagres på Googles servere i EU.

Google har engasjert uavhengige revisjonsfirma som kontrollerer at de overholder sine forpliktelser. Med jevne mellomrom publiseres det rapporter fra disse gjennomgangene. Disse ligger åpent tilgjengelig for de som ønsker å lese dem.

Tilleggstjenester

Kristiansand kommune har i tillegg aktivert pålogget tilgang til to tilleggstjenester for elevene, Google Maps og Youtube. Disse to tjenestene er ikke del av Google Workspace for Education, men Google tilbyr disse tjenestene i en sterkt begrenset versjon for utdanningskundene.

Etter å ha risikovurdert disse versjonene av tilleggstjenestene er vi trygge på at de er innenfor de rammene vi kan akseptere i skolen mht personvern og eksponering. 

Youtube - begrenset versjon

Elever pålogget sin ikrs-konto kan ikke:

 • Få tilgang til innhold beregnet for voksne.
 • Motta målrettet reklame
 • Lage kanaler, spillelister, historier, "shorts" eller laste opp videoer
 • Se eller opprette live stream-arrangementer
 • Se eller legge ut kommentarer
 • Delta i live chat
 • Kjøpe kanalmedlemskap, skapervarer, filmer og TV-programmer, Superchat og Super Stickers, eller delta i innsamlinger av YouTube Giving
 • Bruke apper, inkludert YouTube Go, YouTube Music, YouTube Studio, YouTube TV og YouTube VR
 • Få tilgang til andre funksjoner, inkludert:
  • Motta de fleste varslene
  • Sett på TV
  • Koble til spillkontoer
  • Bruk inkognitomodus
  • Få tilpassede annonser
  • Aktiver eller deaktiver begrenset modus

Lærere kan likevel godkjenne enkeltvideoer til undervisningsformål.

Google Maps - begrenset versjon

Elever pålogget sin ikrs-konto kan ikke:

 • Få tilgang til funksjoner som krever betaling
 • Lage offentlige innlegg, for eksempel kommentarer og anmeldelser
 • Delta i Local Guides
 • Slå på posisjonsloggen for Google Workspace for Education Plus-kontoen deres
 • Få tilgang til tidslinjen for Google Maps
 • Dele posisjonen deres

Ofte Stilte Spørsmål Google Workspace for Education

Hva er Google Workspace for Education Plus?

Workspace er en skytjeneste levert av Google, og inneholder programvare som tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og ulike kommunikasjonsverktøy. Løsningen er utviklet for lærere og elever. Workpace for Education Plus (dengang Google Docs for Education) ble gjort tilgjengelig for kristiansandsskolen allerede i 2012.
Verktøyene i Workspace kan brukes på alle digitale enheter, nettbrett, iPad, PC, Chromebook og mobiltelefoner.
I Workspace er det enkelt for lærere og elever å samarbeide og dele. Elever og lærere oppretter, deler og redigerer filer i sanntid og samhandler i Google Classroom. Alle er på samme sted i prosessen, og arbeidet blir automatisk lagret i nettskyen. Elever og lærere har egen brukerkonto og ubegrenset lagring på eget område i nettsky.

Hva er en Chromebook?

Chromebook er en type datamaskin som er utviklet slik at du skal kunne gjøre ting raskere og enklere. Chromebook-maskiner bruker Chrome OS, som er et operativsystem med lagring i nettskyen, det beste fra Google innebygd og flere lag med sikkerhet. Chromebook er valgt som arbeidsflate for mange av elevene i kristiansandsskolen.

Er elevenes personopplysninger sikret og beskyttet?

Elevenes Google Workspace for Education Plus-konto er opprettet av Kristiansand kommune og er beskyttet via avtale mellom Kristiansand kommune og Google. Kristiansand kommune vil være eier av all elevdata. Les mer om personvern og sikkerhet. Google kan ikke selge eller dele personopplysninger som er lagret i løsningen med tredjepart. Det er beskrevet noen unntak i personvernreglene til Google. Det er tilfeller der elevene ber om at informasjon deles, eller når loven krever at Google deler opplysningene. Dette er beskrevet i Google Workspace-avtalen og personvernreglene til Google. Les mer

Kan elevers data blir samlet, brukt og/eller analysert for reklame?

Nei. Google Workspace for Education-tjenestene vil ikke samle eller bruke dataene til elevene i reklame- eller profileringsøyemed. Google kan i noen tilfeller analysere bruksmønstre for å gjøre tjenestene bedre, men ingen brukerdata.

Blir elevene utsatt for reklame i Google Workspace for Education?

Nei. Når elevene er logget inn i kristiansandsskolen sin Workspace Plus-konto vil de ikke se noe reklame når de bruker en Workspace-kjernetjeneste. Dette gjelder også Google Søk.

Kan hvem som helst motta/sende e-post fra/til elevenes G-mail?

E-postkontoene er vanlige e-postkontoer. Alle som kjenner epostadressen kan sende mail. Mailadressene er ikke søkbare fra internett. Det er kun andre som har en Workspace mailadresse som kan søke opp mailadresser andre i samme domene, og elevene kan kun søke opp andre på samme skole.

Elevene læres opp i å håndtere bruk av epost og at de må være forsiktige med å oppgi adressen til hvem som helst. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene det undervises i, og digital kompetanse og dømmekraft er et av hovedmålene.

Kan elevene bruke G-mailen til registrering i sosiale medier?

Ja. Elevene læres opp i å håndtere bruk av epost og at de må være forsiktige med å oppgi adressen til hvem som helst. Digital kompetanse og dømmekraft er et av hovedmålene i skolen.

Hvem er ansvarlig for det som blir gjort med en Google Workspace-konto knyttet til kristiansandsskolen?

Den enkelte elev er selv ansvarlig for det som blir gjort på den enkeltes konto. En Workspace-konto må sees på som en utvidelse til det som skjer i klasserommet og de regler som gjelder der.

Hva skjer med data når en elev eller lærer forlater kristiansandsskolen?

Brukerens google-konto og alle data knyttet til denne slettes senest 90 dager etter at elev/lærer forlater skolen. 

Kan Google få tilgang til våre elever og ansattes brukerdata gjennom Google support?

Kristiansand kommune benytter ikke Googles tekniske supporttjenester, verken på Chromebooks eller på tjenestene. Det er kun sentraladministrator i kommunen som har tilgang til Google support, og skulle vi i fremtiden få behov for å få support, vil dette skje etter at alle brukerdata er fjernet fra Chromebook-en eller kun med fiktive brukere. Aldri reelle brukerdata.