Feide i skolen

Skolene benytter Feide for å logge på digitale tjenester på en sikker måte. Feidepålogg består av et brukernavn og et passord og er likt for alle tjenester. Men noen ganger glemmer elever og ansatte passordet sitt...

Har du glemt passordet ditt på Feide?

Kristiansand kommune gir som hovedregel ikke ut elevers brukernavn og passord til foresatte. Datatilsynet er klare på at også elever har rett til et digitalt privatliv. Elever kan velge selv å gi påloggingsinformasjon til sine foresatte.

Hvis du er elev resetter du passordet ditt slik:

  • Fra 1.-7. trinn kan skolens IKT-kontakt hjelpe deg. Du vet kanskje hvem dette er, hvis ikke, så spør læreren din. 
  • Fra 8.-10. trinn skal du kunne gjøre dette selv hvis du har lagt inn DITT mobilnummer i Visma Flyt skole. Da går du til https://mega.efeide.no og trykker glemt passord. Har du ikke lagt inn mobilnummeret ditt, så må du spørre IKT-kontakten på skolen

Hvis du er ansatt resetter du passordet ditt slik:

  • Hvis du har lagt inn mobilnummeret ditt i Visma Enterprise, noe du skulle ha gjort slik at det synkroiseres over til Visma Flyt skole, går du til https://mega.efeide.no og trykker glemt passord. Har du ikke lagt inn mobilnummeret ditt i Visma Enterprise, så må du spørre IKT-kontakten på skolen.

Gå deretter til https://innsyn.feide.no for å teste at Feide er OK. Der ser du også hva Feide "vet" om deg.

Nytt Feide-passord sendes også til ikrs-kontoen din på Google, slik at disse blir like. Husk å skrive @ikrs.no bak Feidebrukernavnet ditt når du skal logge på Google. Det sendes også til din Minecraft konto, mkrs.no.