Om Bangladesh

Folkerepublikken Bangladesh er en republikk i det sørlige Asia. Landet dekker den østlige delen av den historiske regionen Bengal.

Bangladesh

Bangladesh er en republikk i Sør-Asia som vesentlig består av deltaområdene til elvene Ganges og Brahmaputra. India omkranser landet på alle kanter, bortsett fra et lite område helt i sørøst hvor Bangladesh grenser til Myanmar (Burma).

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land og samtidig et av verdens fattigste og minst utviklede. Det ligger svært utsatt til for å bli rammet av flommer og sykloner, og har vært rammet av utallige katastrofer.

Kilde: Store norske leksikon

Vil du støtte arbeidet

Kontonummer: 3201.70.49401

Vipps: 524099

Store forandringer i Bangladesh

Politikk

Fra 1975 til 1981 ble landet styrt av de militære. I 1991 ble demokratisk styreform innført, sterkt preget av interne konflikter. Så sent som i 2006 – 2008 var det igjen militært regime, som etter hvert la til rette for at en overgangsregjering kunne ta over.

Etter drøye to år med unntakstilstand, ble det igjen avviklet valg.

I Rajshahi ble Khairuzzaman Liton fra partialliansen Awami Leage ordfører. Et drøyt år etter valget besøkte han Kristiansand.

Etter valget 2013 overtok Hussain Bulbul fra Banglaesh National Party ordførervervet. Valget var preget av streiker, aksjoner og voldsbruk. Kort tid etter valget ble Bulbul fengslet og tiltalt for å stå bak opptøyer og drap av polititjenestemann i Rajshahi.

Da delegasjonen fra Kristiansand besøkte Rajshahi i februar, like etter valget, ble Dag Vige av setteordføreren invitert til fengselet for å ha samtale med den arresterte ordføreren. Vige sa høflig nei takk og nøyde seg med en såkalt vennskapelig dialog med den fungerende ordføreren.

Etter valget i desember 2018 har Kharuzzaman Liton igjen overtatt ordførervervet i Rajshahi.

Korrupsjon

I Bangladesh er korrupsjon utbredt på alle styringsnivåer, og det utfoldes stor kreativitet for å skaffe seg ekstra inntekter. Her er noen eksempler som Dag Vige har erfart:

En misjonær fikk en gang tak i ei ”prisliste” over hvor mye medlemmer i ulike ansettelsesutvalg skulle ha i ”smøring” for å tilsette folk. Listen sirkulerte uoffisielt i offentlig sektor og var sannsynligvis utarbeidet for å ”rydde opp” i systemet.

En av våre samarbeidspartnere i Rajshahi fikk løfte om en million Taka fra en høytstående offentlig person til utbygging av et område for å hjelpe eldre. Dagen etter den hyggelige beskjeden, ringte vedkommendes sekretær og sa at tildelingen forutsatte at 40 prosent av beløpet måtte tilbakeføres til den offentlige personens private bankkonto.

Rajshahikomiteen i Kristiansand har insistert på full åpenhet om rapportering og pengebruk. Internasjonale regnskapsrutiner er innført, og uavhengig revisor er engasjert for å optimalisere sikkerheten i forhold til midler bevilget fra Kristiansand.

Skole og eldre

Mye gjenstår, til tross for at myndighetene har offentliggjort mange positive resultater.

Etter mange opphold i Bangladesh, forstår man at ikke alt er like opplagt. At ”alle kan gå på skole” betyr ikke at alle gjør det. Mange har ikke råd til å betale skolepenger, eller barna trenges for å hjelpe sine familier med å skaffe daglig brød.

Men barn som har skoleplass får nå gratis skolebøker fra det offentlige. Dessuten bygger flere ideelle organisasjoner nye skoler, og legger til rette for at barn kan få sine fem års obligatoriske skolegang.

At ”nesten alle hjem har rent vann” er misvisende. I følge ingeniørvesenet i Rajshahi, har bare 67 prosent av husstandene vanntilførsel.

I Rajshahi er det ennå ingen offentlige ordninger for eldre som ikke kan ta vare på seg selv. I 2018 vedtok derfor nasjonalforsamlingen en lov som gir barn plikt til å ta seg av sine foreldre når de blir eldre.

Økonomisk vekst

Tross store utfordringer, har Bangladesh de siste årene opplevd en årlig økonomisk vekst på over seks prosent. Økonomer snakker om det bangladeshiske mirakelet. Barnedødeligheten er gått drastisk ned. Det samme er befolkningsveksten. Samtidig har gjennomsnittlig levealder økt betydelig.

Folk har det generelt bedre enn tidligere, og en optimistisk stemning preger landet.

Gravis våger også utenlandske investorer å engasjere seg i næringslivet. Eksporten øker, tross dårlige nyheter om ulykker og elendige arbeidsforhold i mange bedrifter.

Når det i India og Kina etter hvert blir dyrere å produsere varer, vender flere seg til Bangladesh som er et billigere produksjonsland.

Rajshahi har røft regnet 900 000 innbyggere. Som følge av utbygging av kraftverk som utnytter gass- og oljefelt fra ulike deler av landet, er strømforsyningen til byen blitt bedre.

Rajshahi som miljøby

Rajshahi- miljøaktiv by (pdf.)

Bangladesh, eksterne lenker

Norge og Bangladesh 1972-2022, norges ambassade Dhaka (pdf)

Store norske leksikon

Om Bangladesh, FN-sambandet 

Om Bangladesh på Globalis (FN-sambandet)

Utenriksdepartementets landsider om Bangladesh

BBCs landside om Bangladesh

CIA World Fact Book om Bangladesh

Ofisielle nettsider for Bangladesh

Rajshahi, eksterne lenker

Store norske leksikon

Rajshahi, SOS barnebyer