Byens engasjement

Her kan du lese om hvordan vennskapsavtalen mellom Rajshahi  Kristiansand holdes levende og varm

Det er først og fremst Rajshahiaksjonen i skoler og barnehager hvert tredje år som holder vennskapsavtalen med Rajshahi levende og varm i Kristiansand.

Rajshahiaksjonen har to mål:

  • Å lære barn og unge i Kristiansand om livet Bangladesh og Rajshahi, sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer - som grunnlag for empati og vennskap.
  • Å samle inn penger for å støtte viktig humanitært arbeid blant fattige og utsatte
    mennesker i Rajshahi. Barn og unge er viktig målgruppe.
Kultur

Kulturrulatoren (pdf)

Politisk

Vil du støtte arbeidet:

Konto nummer: 3201.70.49401
Vipps: 524099

Bystyret bryr seg 
Som symbol på det gode samarbeidet med vennskapsbyen Rajshahi i Bangladesh, har bystyret i Kristiansand bidratt til finansiering av tre prosjekter i byen.
Prosjektene kan du lese mer om under fanen overskriften prosjekter, fanen historiske prosjekter og særskilte bevilgninger fra bystyret

Barnehage

Generelt om barnehagenes arbeid (pdf)

Skoler 

Blogg fra Ingvild (pdf)

Astri og Agnes (pdf)

Lag og foreninger
Menigheter

Engasjerte menigheter (pdf)