Visma Flyt barnehage

Samarbeidet mellom hjem og barnehagen er viktig. I Kristiansand ruller vi nå ut Visma Flyt barnehage som plattform for dette samarbeidet.

Visma i barnehagen

Alle barnehagebarn i Kristiansand er registrert i programmet, og opplysninger om barnet og foresatte hentes fra folkeregisteret. Ved adresseendringer vil disse bli oppdatert fra folkeregisteret 4 ganger pr år. 

Tjenesten består av en nettside og en app. De fleste daglige oppgavene løser du som har barn i kommunal barnehage i appen, mens noen oppgaver krever innlogging i Foresattportalen i en nettleser.   
Det er viktig at foreldre og foresatte holder sin egen kontaktinformasjon, som e-postadresse og mobiltelefonnummer, oppdatert i løsningen.

Løsningen skal benyttes som hovedkanal for kommunikasjon mellom hjemmet og den kommunale barnehagen, og skal erstatte telefon, e-post og grupper på sosiale medier. Private barnehager har sine egne kommunikasjonskanaler.

Foresattportalen

Du må benytte Foresattportalen for å gjøre følgende oppgaver: 

  • Søke, endre og si opp barnehageplass på kommunale og private barnehager
  • Søke om redusert betaling i barnehagen
  • Vedlikeholde kontaktinformasjon

Foresattportalen bruker ID-porten til pålogging. 

Logg på foresattportalen her

https://foresatt.visma.no/kristiansand

Visma Min Barnehage - foresatt app for kommunale barnehager

Min Barnehage- foresatt er en enkel og brukervennlig app som gjør det lett for foresatte med barn i kommunale barnehager å holde seg oppdatert. Varslinger i appen sørger for at foresatte får beskjed direkte på mobilen. 

I appen kan foresatte med barn i kommunale barnehager: 

  • Motta og sende meldinger med barnehagen
  • Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen
  • Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling
  • Gi eller avslå samtykker
  • Motta felles beskjeder med informasjon fra barnehagen
  • Se når ditt barn har sovet i barnehagen
  • Registrere allergier og medisiner


Vi anbefaler alle foreldre til barn i kommunale barnehager å laste ned og ta i bruk appen Min barnehage - foresatt. Logg på med ID-porten. Vi anbefaler også at dere aktiver biometrisk pålogging som f eks Touch-ID eller Face-ID dersom mobilen støtter dette. Tillat gjerne varslinger også. 

Last ned fra App Store Last ned fra Google play