Legevakt

Vi opplever for tiden stor pågang på telefonen og vi besvarer alle så fort vi kan. Før du kontakter oss ber vi deg vurdere om dette kan vente og tas med fastlegen neste dag/over helgen. Vi setter stor pris på at vi kan samarbeide om dette slik at de med alvorlige akutte sykdommer/hendelser kommer raskt i kontakt med oss på legevakten

Kort fortalt

 • Ring alltid på 116 117 på forhånd. Ved kritisk sykdom som haster, ring medisinsk nødtelefon 113.
 • Vi har lokaler både på Eg og på Tangvall.
 • Kristiansand legevakts avdeling på Eg er åpen hele døgnet for behandling av akutt sykdom og skade.
 • Tannlegevakta er en fylkeskommunal tjeneste.

Korona

Har du spørsmål om koronasmitte, kan du  finne mye oppdatert informasjon på følgende nettsider:

Trenger du legehjelp, kontakt din fastlege eller legevakt på telefon 116 117.

Alle spørsmål om korona kan rettes til den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015, hverdager kl. 08.00 - 15.30.

Les mer om koronatelefonen, åpningstider og mer her: Korona, testing og karantene      

Få hjelp ved akutt sykdom og skade

Kristiansand legevakt er åpen hele døgnet for behandling av akutt sykdom og skade som ikke kan eller bør vente til fastlegen er tilgjengelig.

 • Vi har lokaler både på Eg og på Tangvall. 
 • Ring alltid på 116 117 på forhånd. Ved kritisk sykdom som haster, ring medisinsk nødtelefon 113.
Når bør du kontakte legevakt?

Kontakt legevakt ved

 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom
 • Sterke smerter i brystet eller magen
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Skader og kutt som bør behandles av lege
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
 • Alvorlig sykdom hos barn/spedbarn
 • Akutt psykisk sykdom eller alvorlig forverring av psykisk sykdom


Er du i tvil om du trenger hjelp fra legevakt, ring oss på 116 117.

Kontakt fastlege ved

 • Forkjølelse og influensalignende sykdom
 • Øreverk og øyekatarr
 • Spørsmål om bronkitt og hoste
 • Feber hos barn når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom
 • Behov for sykemelding
 • Fornyelse av resepter
 • Sykdom over flere dager uten forverring
 • Kroniske smertetilstander

Hvor finner du oss?

Kristiansand legevakt har to avdelinger; på Eg og på Tangvall. 

Kristiansand legevakt - Eg

Når du ringer oss, er det en sykepleier som svarer. Vi blir enige om på telefon hvilken hjelp du trenger. 

Kommunens døgnåpne legevakt har lokale i sentrum på Eg, like ved sykehuset, og har åpent hele døgnet alle dager i året.

Inngangsdøra er stengt hele døgnet. Pasienter bes da bruke dørklokke.

Adresse: Egsveien 102, 4615 Kristiansand
Telefon: 116 117

Kristiansand legevakt - Tangvall

Når du ringer oss, er det en sykepleier som svarer. Vi blir enige om på telefon hvilken hjelp du trenger.

På Tangvall er det laget ekstraordinære smitteventiltak for å hindre videre smitte, og for beskytte både pasienter og helsepersonell fra viruset.

Inngangsdøra er stengt hele døgnet. Pasienter bes da bruke dørklokke.

Åpningstidene på Tangvall:

Alle dager 12.00 - 21.00  

 • Adresse: Tangveien 8F, 4640 Søgne
 • Telefon: 116 117

Kart

Praktisk informasjon

Henvendelser til legevakt

Når du ringer, eller kommer til legevakta, har vi ikke tilgang til din journal fra sykehus og fastlege. Vi vil derfor spørre deg etter:

 • Ditt fullstendige navn
 • Din folkeregistrerte adresse
 • Fødselsnummer (fødselsdato + personnummer)
 • Navn på fastlege
 • Ha tilgjengelig viktige helsedokumenter som f. eks medisinliste, skriv fra sykehus og annet.
Prioritering og ventetid

Kristiansand legevakt vurderer hastegrad for helsehjelp, både på telefon og ved oppmøte. Dette sikrer at vi prioriterer å gi helsehjelp til de som trenger rask legehjelp, mens andre kan vente litt. Det er derfor vanskelig å forutsi nøyaktig ventetid for legehjelp på telefon eller ved oppmøte.

De sykeste pasientene blir ofte ført direkte inn til lege via en egen ambulanseinngang, eller tas raskt inn til lege. Pasienter med gul eller grønn prioritet, kan måtte påregne noe ventetid.

Betaling

Betaling for konsultasjonen, og eventuelt medisiner/materiell, skjer fortrinnsvis i automat med kort eller kontanter.

Administrativ kontakt

Fakturaspørsmål:
Vi har merkantil tjeneste tilgjengelig på dagtid i ukedager på telefon 38 07 51 14.

Andre henvendelser:
Du kan henvende deg skriftlig til Kristiansand legevakt til adresse: Kristiansand kommune, Avdeling Kristiansand legevakt, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Bruk 38 05 62 90 framfor 116 177 hvis du ringer utenfor vårt distrikt.

Aktuell informasjon

Overgrepsmottak/voldtektsmottak

Sykehuset har eget mottak for ofre for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig hele døgnet hele året. Alle på legevakt og sykehus har taushetsplikt. Du kan ringe direkte til overgrepsmottaket på sykehuset på telefon: 38 07 34 00.

Psykososial støtte

Har du eller en av dine nærmeste vært utsatt for en alvorlig ulykke kan du få hjelp av et psykososialt kriseteam. Dette gjelder i akutte situasjoner der den ordinære tjenesten åpenbart ikke strekker til, for eksempel ved spesielle eller uventede dødsfall, store ulykker med videre.

Ved behov ta kontakt på telefon 116 117. Legevaktpersonell vil vurdere behovet for å sette inn kriseteamet.

Resepter

Legevaktslege skriver ut medisiner som gjelder den aktuelle behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe A og B) gis ikke ut ved legevakta. Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen.

Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt, kan man kjøpe en startdose på behandlingen forordnet av legevaktslege på legevakta. Legevakta har et svært begrenset utvalg medisiner. 

Sykmelding

Legevakta sykmelder kun for en kort periode i spesielle tilfeller. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen som står for. Blir du syk under ferie og trenger bekreftelse på sykdom til arbeidsgiver, ring din fastlege.

Tannlegevakt

Tannlegevakta er en fylkeskommunal tjeneste. Ved behov for akutt tannlege på lørdag, søndag og helligdag møt opp på tannlegevakta bak legevakta på Eg. Åpningstid er kl 11-13.

Klage

Alle klager sendes skriftlig i papirpost til:
Kristiansand kommune, Avdeling Kristiansand legevakt, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Skal du klage på vegne av andre, må signert samtykke vedlegges.