Behandling av personopplysninger

Legevakta i Kristiansand kommune vil til enhver tid behandle og oppbevare aller personopplysninger i henhold til norsk lov. For å kunne gi deg helsehjelp samler legevakten inn personopplysninger og dokumenterer helsehjelpen som gis.

Formål  

For at legevakten skal kunne gi deg som innbygger helsehjelp samles det inn personopplysninger. Helsepersonell har en lovpålagt plikt til å dokumentere helsehjelpen som gis (jf. helsepersonelloven).  

Hvilke personopplysninger behandler vi?  

  • Navn 
  • Folkeregistrert adresse 
  • Fødselsnummer 
  • Navn på fastlege 
  • Helsehjelpen som gis dokumenteres  

Personinformasjonen føres i journal i samsvar med god yrkesskikk og inneholder relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov.  

For å administrere betaling på en oversiktlig og sikker måte i forbindelse med bruk av Kristiansand kommunes legevakt brukes leverandøren Convene som databehandler. Dine kontaktopplysninger navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer overføres Convene.

Les mer om hvordan Convene behandler dine personopplysninger her

Dine rettigheter 

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i og retting av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider. 

Ved spørsmål vedrørende behandling av dine personopplysninger ved Kristiansand kommunes legevakt

Kontakt:

Avdelingsleder Kristiansand legevakt
Jofrid Jåtun Hansson  
47 29 63 70

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.