Været påvirker hjemmetjenester

Snøværet presser flere kommunale tjenester, men det er ikke meldt om store endringer eller forstyrrelser. Enkelte som får tjenester i hjemmet vil merke noe endring og forsinkelser.

Det er etablert kriseledelse i Kristiansand kommune som følge av snøfallet og utfordringene det skaper.   I et møte mandag ettermiddag ble enkelte hovedpunkter løftet frem: 

  • Hjemmetjenestene har utfordringer med å nå frem til enkelte brukere 
  • Kommunale parkeringshus i Kvadraturen er gratis frem til torsdag klokka 08.00
  • Kommunalt ansatte oppfordres under enkelte forutsetninger til å jobbe hjemmefra de to neste dagene 

 
Hjemmetjenestene: 

Ansatte i hjemmetjenesten har utfordringer med å komme frem til brukere. Kommunen gir forsvarlige tjenester, men det kan bli forsinkelser slik at besøket kommer senere enn vanlig, og enkelte kan få et noe redusert tilbud.

I noen tilfeller vil hjemmetjenesten også ringe brukere og gjøre egne avtaler.  

Kommunale parkeringshus i Kvadraturen gratis: 

Alle kommunens parkeringshus i Kvadraturen åpnes for gratis bruk til og med torsdag morgen klokka 08.00. Årsaken er at en trenger åpne gater for brøytemannskapene. Tresse er åpen for parkering.    

Dette gjelder Slottet, Gyldengården og Kilden parkeringshus. 

Les mer om de kommunale parkeringshusene og åpningstider her. 

Alle tilgjengelige mannskaper er ute og brøyter og rydder snø. Innbyggere bes om å være tålmodige. 

Oppfordres til å jobbe hjemmefra: 

Ansatte i kommunen oppfordres til å arbeide hjemmefra tirsdag og onsdag hvis de ikke kan komme på jobb med kollektivtransport eller til fots. Målet er færre biler på veiene og lettere snørydding. 

Forutsetningene for å jobbe hjemmefra er at vi kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud og at nærmeste leder gir klarsignal.  

Ansatte i enheter som driver tjenester som krever stedlig drift møter på jobb som normalt. Er du i tvil ta kontakt med nærmeste leder.  

Ansatte må bekrefte arbeid hjemmefra med sin leder, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen. 

Det er kommunens kriseledelse, ved ordfører og kommunedirektør, som kommer med oppfordringen etter et møte mandag ettermiddag. 

Værutsiktene slik de er mandag kveld, tyder på at snøfallet vil lette noe tirsdag. Men onsdag kan det igjen ventes tett snø.  

-Den generelle oppfordringen om å jobbe hjemmefra gjelder foreløpig til og med onsdag, sier Paulsen.  

Trenger noen hjelp? 

Paulsen ber alle innbyggere tenke på om det er noen som kan ha behov for hjelp eller støtte i denne situasjonen.

-Dette er en uvanlig situasjon, og den vil pågå over noe tid. Innbyggerne er veldig gode til å ta vare på hverandre i det daglige, og i denne situasjonen tenker jeg at vi skal fortsette med den gode omtanken for hverandre.

-Kanskje det er noen som trenger litt ekstra hjelp etter et slik heftig snøfall, sier han.  

Kontakt for media:   

Kommunikasjonssjef
Ingunn M. Kvivik
Telefon 91 38 74 11