Utdeling av kunstnerstipend for 2023

Torsdag 18. januar ble det arrangert en felles utdeling i Rådhuskvartalet, der seks kunstnere ble tildelt stipender til videreutvikling av deres arbeid og som anerkjennelse.

Seks kunstnere ble tildelt kunstnerstipend for 2023. Fra venstre: Roald Andersen, Irene Ingebretsen, Anne Grete Eriksen, Julie Ji Fjukstad, Ulrik Waarli Grimstad, Simen Daniel Lindstad Børven og kultur- og idrettsutvalgets leder Tor Kristian Ludvigsen. Foto: Kristiansand kommune

Seks kunstnere ble tildelt kunstnerstipend for 2023. Fra venstre: Roald Andersen, Irene Ingebretsen, Anne Grete Eriksen, Julie Ji Fjukstad, Ulrik Waarli Grimstad, Simen Daniel Lindstad Børven og kultur- og idrettsutvalgets leder Tor Kristian Ludvigsen. Foto: Kristiansand kommune

Kristiansand kommunes kunstnerstipend for 2023 har blitt utdelt til seks kunstnere med tilknytning til Kristiansand. Formålet med stipendet er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand, samt stimulere etablerte kunstnerskap som representerer et mangfold i kommunens kulturliv. 

I økonomiplanen er det bevilget 350 000 kroner til kunstnerstipend. I tillegg er det 10 000 kroner av tilbakeførte midler fra 2022. Kultur- og idrettsutvalgets innstillingsjury fordelte de totalt 360 000 kr på seks kunstnerstipend for 2023. 

Utdelingen fant sted i amfiet i Rådhuskvartalet torsdag 18. januar, og av totalt 50 stipendsøknader hadde kultur- og idrettsutvalget innstillingsjury valgt ut seks kunstnere som mottok stipend og diplom i de tre kategoriene talentstipend, kunstnerstipend og arbeidsstipend. 

Kunstner Julie Ji Fjukstad som tar imot diplom for talentstipend. Foto: Kristiansand kommune

Kunstner Julie Ji Fjukstad som tar imot diplom for talentstipend. Foto: Kristiansand kommune

Kunstnerstipendet ble tildelt:

  • Kunstner Julie Ji Fjukstad, som fikk stipend på 10 000 kroner i kategorien talentstipend. 
  • Musiker Simen Daniel Lindstad Børven og dansekunstner Irene Ingebretsen, som fikk hvert sitt stipend på 50 000 kroner i kategorien kunstnerstipend. 
  • Koreograf og dansekunstner Anne Grete Eriksen og skuespiller Ulrik Waarli Grimstad, som fikk hvert sitt stipend på 75 000 kroner i kategorien arbeidsstipend. 
  • Kunstner Roald Andersen, som fikk stipend på 100 000 kroner i kategorien arbeidsstipend. 

Juryen bestod av kultur- og idrettsutvalgets leder Tor Kristian Ludvigsen, kultur- og idrettsutvalgets nestleder Petter Benestad og direktør for kultur og innbyggerdialog Camilla Jarlsby.

Glade og fornøyde kunstnere ble tildelt kunstnerstipend torsdag 18. januar i amfiet i Rådhuskvartalet. Fra venstre: Roald Andersen, Irene Ingebretsen, Anne Grete Eriksen, Julie Ji Fjukstad, Ulrik Waarli Grimstad og Simen Daniel Lindstad Børven. Foto: Kristiansand kommune

Glade og fornøyde kunstnere ble tildelt kunstnerstipend torsdag 18. januar i amfiet i Rådhuskvartalet. Fra venstre: Roald Andersen, Irene Ingebretsen, Anne Grete Eriksen, Julie Ji Fjukstad, Ulrik Waarli Grimstad og Simen Daniel Lindstad Børven. Foto: Kristiansand kommune

Kunstnerne og juryens begrunnelse

Julie Ji Fjukstad

Julie Ji Fjukstad (f. 2004) er oppvokst og bor i Kristiansand. Hun har vært animasjonselev på Knuden Kristiansand kulturskole i flere år, og har fullført kunst, design og arkitektur-linjen på Tangen videregående skole. Fjukstad har over flere år utviklet interesse for tegneserien som uttrykk, og hun arbeider nå med å få lansert sin egen tegneserie på en nettside.  

Juryen vektlegger at Fjukstad er i ung alder i ferd med å utarbeide sitt eget kunstnerskap gjennom en kunstform, som omfatter både det visuelle og skriftlige. Kristiansand kommune ønsker å motivere Fjukstad til å fortsette å utvikle sitt kunstnerskap de neste årene.  

Fjukstad ble tildelt 10 000 kroner i talentstipend. 

Simen Daniel Lindstad Børven

Simen Daniel Lindstad Børven (f. 1987) har vært fastboende i Kristiansand siden 2008, fra han startet sine studier i rytmisk musikk på konservatoriet ved UiA. Siden da har han etablert familie og jobbet profesjonelt med musikk, i og fra Kristiansand. De siste 15 årene har Børven startet og vært delaktig i etableringen av flerfoldige bærekraftige bedrifter og prosjekter innen musikk, gjennom roller som entreprenør, utøver, lektor og prosjektleder. Siden 2014 har han vært bandmedlem, bassist og komponist i Leprous, et av de mest internasjonalt anerkjente og eksponerte rockebandene fra Norge. Børven søker Kristiansand kommunes arbeidsstipend for å støtte det ambisiøse dokumentarfilmprosjektet “Mikken til Morfar”, samt de tilhørende musikkprosjektene “Saywhat feat. Cenk Erdogan” (filmmusikken) og et solodebutalbum. Musikkalbumene er ikke bare en del av filmen, men også selvstendige utgivelser.  

Juryen vektlegger Børvens profesjonalitet innenfor musikkfeltet. Denne arbeidsmåten viderefører han inn i utforskningen av nye arenaer som nettopp filmfeltet. Børvens prosjekter løfter og gir muligheter for bred eksponering av kulturaktører i Kristiansand.  

Børven ble tildelt 50 000 kroner i kunstnerstipend. 

Irene Ingebretsen 

Irene Ingebretsen (f. 1991) arbeider som dansekunstner, scenekunstprodusent og koreograf. Hun har de siste fem årene hatt sin base i Kristiansand. Ingebretsen har bachelorgrad i moderne dans med fordypning i koreografi fra Trinity Laban i London. Hun har i sin dansepraksis spesielt fordypet seg i ulike aspekter av menneskers oppførsel og menneskelighet, og ønsker å løfte frem det menneskelige og det uperfekte ved å være menneske. Hun satte i høst opp danseforestillingen "Meg og mormor" på Kilden, hvor hun danset sammen med sin mormor på scenen. Ingebretsen har etablert det dansekunst-produserende kompaniet BeRik Dans, som de neste årene både vil sette opp egenproduserte forestillinger, men også gå inn i samarbeidsprosjekter med andre kunstnere og kompanier for å produsere felles verk.  

Juryen vektlegger Ingebretsens innsats innenfor dansefeltet. I tillegg til å være en talentfull danser og koreograf, tar hun viktige grep om sitt kunstnerskap og bidrar til å profesjonalisere dansefeltet. Kristiansand kommune ønsker med stipendet å anerkjenne Ingebretserns arbeid, og håper stipendet kan bidra til at hun får mulighet til å videreutvikle sitt arbeid innenfor dans og koreografi.

Ingebretsen ble tildelt 50 000 kroner i kunstnerstipend. 

Anne Grete Eriksen

Anne Grete Eriksen (f. 1953) er danser, koreograf og pedagog. Hun har sin utdannelse fra Den Norske Operas Ballettskole, Dartington College of Arts i England, og Laban Centre for Movement and Dance i London. Eriksen har en omfattende karriere bak seg. Hun ble i 1980 ansatt ved Statens balletthøgskole, hvor hun ledet koreografiutdannelsen fra 1986. I 2003 ble hun utnevnt til professor i koreografi. Sammen med danser og koreograf Leif Hernes, startet hun det nyskapende dansekompaniet Dansdesign. 

Eriksen har hatt Oslo som base for kunstnerisk virksomhet fram til 2019 da hun flyttet tilbake til Kristiansand. I Kristiansand engasjerer Eriksen seg i kompetansebygging av det profesjonelle dansemiljøet i byen. Hun ønsker å gradvis etablere seg i Kristiansand og bidra til opprettelsen av en egen scene for dans. Hun jobber for tiden som professor i koreografi ved kunsthøgskolen i Oslo, og er tilsatt som professor i 20% stilling ved fakultetet for kunstfag på UiA, hvor hun underviser i bevegelse og koreografi.  

Juryen ønsker å gi en anerkjennelse til Eriksens imponerende kunstnerskap. Hun har gjennom sitt banebrytende arbeid som koreograf og dansekunstner inspirert og gledet mange utover dansemiljøet. Vi er glade for at hun har valgt å flytte tilbake til Kristiansand, hvor hun motiverer og engasjerer en ny generasjon dansere. 

Eriksen ble tildelt 75 000 kroner i arbeidsstipend. 

Ulrik Waarli Grimstad

Ulrik Waarli Grimstad (f. 1986) er opprinnelig fra Oslo, men har bodd og arbeidet i Kristiansand store deler av livet. Grimstad har sin skuespillerutdannelse fra Danmark, hvor han arbeidet en periode på ulike teaterscener. Han avr fra 2015-2020 fast ansatt i Kilden teater, og har siden valgt å etablere seg som freelanceskuespiller i Kristiansand. Grimstad stiftet i 2020 teaterkompaniet Kristiansand kongelige teater. Han satte i 2021 opp den grensesprengende technoteaterkonserten Berghain på festningen. Et stykke som fikk nasjonal oppmerksomhet. Grimstad samarbeider med kunstnere innen ulike disipliner og kunsteventer som "Green art expo" og festivalen "The p*ART*y festival". 

Juryen vektlegger Grimstads brede kreative spekter innenfor teaterfeltet. Han har vist at han har evne til å skape og gjennomføre prosjekter som er både nyskapende, grensesprengende og utfordrende. Kristiansand kommune ønsker å motivere til videre arbeid med Kristiansand kongelige teater, og håper stipendet vil gi Grimstad mulighet til å kunne fordype seg i nye prosjekt. 

Grimstad ble tildelt 75 000 kroner i arbeidsstipend. 

Roald Andersen

Roald Andersen (f. 1971) har vært en sentral skikkelse i kunstmiljøet i Kristiansand i mange år. Han har hatt flere separat- og gruppeutstillinger i kunstinstitusjoner som Sørlandets kunstmuseum, Kode og Trondheim kunstmuseum. Andersen er også representert i flere samlinger og offentlige institusjoner. 

Andersens kunstnerskap har den siste tiden tatt en tydeligere retning. Han arbeider mye med temaer som livsfaser og identitet, spenningen mellom tildelte og frie roller. Andersen sier selv at han som mann opplever en identitet som er til forhandling, en rolle i samfunnet som er både sårbar og potent. Dette bevegelige spennet tar Andersen med seg inn i sitt kunstneriske virke. Han utforsker grensene, både materielt og hos betrakteren. En spennende øvelse mellom materialitet og estetikk. 

Juryen vektlegger at Andersen de siste årene har arbeidet mye med å utvikle sitt kunstnerskap og er nå i en fase hvor han er i dialog om mulighet for større soloutstillinger flere steder, både nasjonalt og internasjonalt. Kristiansand kommune ønsker å bidra til at Roald Andersen får muligheten til å fortsette og utvikle sitt kunstnerskap på best mulig måte, både hjemme og ute. 

Andersen ble tildelt 100 000 kroner i arbeidsstipend. 

Utdelt etter paneldebatt om kommunens kulturstrategi 

Det var leder av kultur- og idrettsutvalget, Tor Kristian Ludvigsen, som hadde gleden av å utdele stipendene til kunstnerne. Til stede var også kulturdirektør Camilla Jarlsby, som tidligere hadde invitert til paneldebatten: "Hva gjør vi med kulturstrategien?". Debatten ble ledet av Daniel Nordgård, og i panelet satt Harald Furre, John Olsen, Jarle Kvanvig, Kirsti Mathiesen Hjemdal, Tor Kristian Ludvigsen og Adriana Ruiz Parada. 

God stemning under paneldebatten. Foto: Kristiansand kommune

God stemning under paneldebatten. Foto: Kristiansand kommune

Her finner du kommunens kulturstrategi "Kultur i alt vi gjør - Kristiansand kommunes kulturstrategi 2023-2030".

Det var mange engasjerte tilskuere under paneldebatten og utdelingen av kunstnerstipend. Foto: Kristiansand kommune

Det var mange engasjerte tilskuere under paneldebatten og utdelingen av kunstnerstipend. Foto: Kristiansand kommune