Oppdatert: Undergang ved Brennåsen er åpen

OPPDATERT 22. september kl 18.00: Gang- og sykkelundergangen ved Brennåsen er nå åpnet. Undergangen går under fylkesvei 439 (gamle E39) ved rundkjøringen rett sørvest for avkjøringen til Nodeland.