Trærne kommer tilbake

Når vann- og avløpsnettet i Rådhusgata skal skiftes ut og gata tilrettelegges bedre for gående og syklende, må de populære kirsebærtrærne fjernes.

Ole Jakob Dovland besiktiger ett av kirsebærtrærne

– Idag går røttene der de vil, og det er problematisk ved at de ødelegger både asfalt og kantstein, sier veiingeniør Ole Dovland der han står og besiktiger hvordan røttene skyver kantstein ut av stilling og løfter asfalten slik at fortauet blir fullt av humpler. (Foto: Kristiansand kommune)

– Banketten (grøntrabatten) skal utvides til to meter, og trærne settes i plantekasser, slik at vi får kontroll på rotsystemene. Belysningen blir bedre, og så blir det jo ei sykkelvennlig gate. Det blir såkalte sharrows, eller delt kjørefelt, det vil si at sykler og biler deler veibanen, forteller veiingeniør Ole Jakob Dovland.

Nødvendig renovering

Ingeniørvesenet er igang med en helt nødvendig utskifting av vann- og avløpsnettet i Kristiansand sentrum, og tar gate for gate. Etter sommerferien står Rådhusgata – fra Festningsgata til Quartbroa – for tur.

I tillegg til å bytte vann- og avløpsrør, slik at de blant annet kan håndtere større nedbørsmengder, skal gata legges om til å bli mer gang- og sykkelvennlig. Rådhusgata blir dermed hovedsykkelåren fra Lundsida via Quartbroa til Torvet.

– Idag oppleves det som farlig for gående at syklister sykler på fortausdelen. Det er smalt for både syklende og gående idag, påpeker Ole Jakob Dovland, som håper flere vil ta sykkelen fatt når det legges bedre til rette for sykling.

P-plassene forsvinner

Omleggingen av gatestrukturen betyr at parkeringsplassene forsvinner.

– Parkeringsplassene fjernes langs hele gata, mens varelevering vil være tillatt, opplyser veiingeniøren.

Han har allerede fått reaksjoner på det varslede bortfallet av gateparkeringsplasser.

– Folk er generelt positive til at parkeringsplasser fjernes, men alle vil gjerne ha parkeringsplasser der de bor eller driver sin virksomhet, bemerker han.

Dovland kan imidlertid berolige butikkinnehaverne med at salget ofte går opp etter at parkeringsplassene er fjernet. Da bruker nemlig folk gata mer, og de har bedre tid til å stikke innom butikken når de går eller sykler forbi.

Kirsebærtrær i Rådhusgata

Kirsebærtrærne i Rådhusgata pynter opp og er yndete fotoobjekter når de står i full blomst. Når gata skal graves opp, må trærne fjernes, men det vil bli plantet nye – og flere – trær. (Foto: Kristiansand kommune)

Trærne kommer tilbake  

En annen konsekvens av gravingen er at de populære og fotogene kirsebærtrærne forsvinner for en periode. Men fortvil ikke:

– Trærne kommer tilbake, og det vil bli kjøpt inn trær som har vokst en stund, slik at de skal være store og solide når de plantes. Det blir faktisk flere trær enn det er idag, beroliger Ole Jakob Dovland.

De nye trærne skal plantes i plantekasser, slik at det skal være mulig å holde kontroll på røttene. Den som rusler en tur langs Rådhusgata idag, vil se at de kraftige røttene flere steder er i ferd med å flytte kantstein og komme opp gjennom asfalten.

Oppstart rett etter ferien

Gravearbeidet starter rett etter skoleferien, det vil si rundt midten av august.

– Vi vil grave seksjonsvis, ett kvartal av gangen. Da blir gata helt stengt i kvartalet det graves i. Så blir det omkjøring for all trafikk, opplyser Ola Johannes Østtveit, V/A-ingeniør og prosjektleder vann og avløp i Ingeniørvesenet.

– Det er mulig vi kan lede gang- og sykkeltrafikken på andre siden av gata for der vi graver, men det må vi komme tilbake til, legger Østtveit til.

Han regner med at det kan ta bortimot ett år før hele gata er ferdig renovert.

– Målet er å være ferdig i god tid før 17. mai neste år, sier Østtveit.

Ole Jakob Dovland og Ola Johannes Østtveit i Rådhusgata

Veiingenior Ole Jakob Dovland og V/A-ingeniør Ola Johannes Østtveit i starten av Rådhusgata, som skal graves opp etter sommerferien. Anleggsområdet strekker seg fra Festningsgata til Quartbroa. (Foto: Kristiansand kommune)

Dette får vi

Ferdig renovert vil Rådhusgata framstå som mer gang- og sykkelvennlig enn idag. Fortauet på sørsiden av gata vil være som idag. Veibredden blir noe smalere, det vil si seks meter. På nordsiden av veibanen blir det en to meter bred bankett (grøntrabatt, med trær og blomster). Så kommer et 2,5 meter bredt fortau og deretter en møbleringssone, som vil variere mellom en halv og to meter i bredde. I møbleringssonen kan beboere langs gata plassere stoler, blomster og annet de måtte foretrekke av pynt.

Det hele er avhengig av at gatebruksplanen for Posebyen blir vedtatt i Bystyret 19. juni.

Gatetverrsnitt av Rådhusgata ferdig renovert

Slik blir gatetverrsnittet av Rådhusgata ferdig renovert. (Modell: Kristiansand kommune)

Se videoversjon av modell over Rådhusgata etter renoveringen