Torsdag 12.50: Siste nytt etter snøfallet

Her er status for ulike tjenester og torsdagens tilbud fra kommunen i forbindelse med de siste dagers snøfall. Siden oppdateres fortløpende. Siste oppdatering er torsdag 4. januar klokka 12.50.
  • Oppdatert klokka 12.50 med at dagsentere for eldre har normal drift fra og med mandag. Det er åpent i dag og fredag, men transport til og fra er innstilt. 

Helse og mestring

Hjemmetjenestene avslutter samarbeidet med Sivilforsvaret og Røde Kors i løpet av dagen.

Det gjenstår ett oppdrag på Brennåsen og ett i Tveit.

- Førerne med sine beltekjøretøyer og snøskutere har gjort en kjempejobb, sier kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering, Mette Brevigh Nilsen.  

- Det har vært en enorm hjelp for våre folk i hjemmesykepleien  og for brukerne, sier hun.

Mange brukere av hjemmetjenestene har måtte vente på hjelp. Noen har vært nødt til å unnvære det helt, mens tjenesten har prioritert de brukerne som har hatt det største behovet for hjelp.

Brevigh Nilsen takker for tålmodigheten og sier brukere og pårørende stort sett har vært tålmodige og vist forståelse.

- Vi vet at pårørende og andre har stått ekstra på. Det har vært veldig kjærkomment! Vi sender en stor takk til dem for det, for det har i mange tilfeller bidratt til at vi har vært i stand til å oppsøke brukere som ikke har pårørende til hjelp, sier kommunalsjefen.

Brevigh Nilsen takker alle ansatte som har gjort en stor innsats under svært vanskelige forhold, og som fortsatt gjør en kjempejobb.

Dagsenter for eldre: Det er normal drift ved dagsenter for eldre og transporten går som normalt fra og med mandag 8. januar. Transport er ikke i drift torsdag og fredag.

Selve dagsenterene er åpne, men transport i kommunal regi innstilles torsdag og fredag. Brukere som får annen transport til og fra kan gjerne komme.  

Oppvekst  

Skoler holder stengt også torsdag 4. januar. Rektorene vurderer i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å ha noen form for digital undervisning i dag. 
 
Det oppfordres til at barn holdes hjemme fra barnehage og SFO også torsdag, men at det gis et dagtilbud til de barna som har foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner - primært innen helse og de som har viktige funksjoner i forbindelse med håndtering av værsituasjonen. Det bør også gis SFO-tilbud til barn som skolene vurderer har særlig behov for det. 
  
I løpet av torsdagen - trolig en gang etter klokka 15.00 - blir det bestemt når skoler, SFO og barnehager åpnes igjen.  

Redusert tilbud ved Familiens hus 

Torsdag klarer Familiens hus ikke å opprettholde forebyggende tjenester for barn og unge som normalt.  Det vil kun bli gitt tjenester til de som trenger det særskilt, herunder små nyfødte barn og gravide som nærmer seg termin. 
Sentralbordet til Familiens hus er oppe som normalt: 38 07 54 00. Telefonen er betjent mellom 08.00 og 15.30. 

Barneverntjenesten er en samfunnskritisk tjeneste og opprettholder tjenestene tilnærmet som normalt på torsdag. Det er ansatte fra barneverntjenesten fysisk til stede på Familiens hus og i Gyldengården.  Noen ansatte har hjemmekontor og kan kontaktes på telefon. 
Avd. barnevernvakt/mottak har 24/7 akuttberedskap for familier med barn/unge under 18 år. 

Kultur og idrett

Bibliotekene i Vågsbygd, Finsland, Nodeland, Tangvall og Hovedbiblioteket i Kristiansand sentrum er stengt torsdag.  Det er heller ikke meråpent bibliotek noen av stedene

Idrettsanlegg er stengt torsdag

Samsen kulturhus er stengt torsdag
 
Knuden avlyser all undervisning og alle produksjoner torsdag. Dette fordi det ikke er kapasitet til sikkerhetsmessig forsvarlig snørydding.  

Innbyggertorget på Tangvall er stengt torsdag.   

Kultursenteret Søgne gamle prestegård holder stengt torsdag.  

Vågsbygd kultursenter er stengt torsdag. 

Bydelshus og grendehus er ikke tilgjengelige for faste leietakere denne uken. Dette gjelder også for band, musikkproduksjon og andre grupper eller personer, som benytter husene sporadisk. 

BUA holder åpent torsdag. Alle låntakere med returfrist 3. og 4. januar får forlenget frist ut neste uke. Se bort fra eventuelle purringer på epost/SMS. Ny frist for innlevering er torsdag 11. januar. 

Ekstraordinær båndtvang  

Kristiansand kommune har innført ekstraordinær båndtvang med øyeblikkelig virkning. Årsaken er de ekstreme snøforholdene som gjør det vanskelig for rådyra å bevege seg. Les mer i denne nyhetssaken 

Brøyting og strøing 

De fleste veiene, også i boligområdene, skal nå være godt brøytet. Gang- og sykkelveier skal også bli klare til fredag morgen. Det vurderes mer skraping og bredding i løpet av torsdagen og eventuelt strøing etter hvert.  

– I Markens gate er det varmekabler, så der blir det aldri strødd. Når bare varmekablene knekker isen, blir det greie forhold der. Andre steder er det kjørt med snøfres i fire døgn, noe som pakker snøen veldig, og da blir det veldig glatt, forklarer Øystein Smith, leder for Ingeniørvesenet sentrum. Han lover at det vil bli strødd etter hvert. 

– Så lenge det snør, strør vi ikke. Nå snør det jo ikke lenger, men det føyker fortsatt endel, så hvis vi hiver på sand, blåser den bare vekk igjen. Det vil bli strødd så snart forholdene tillater det, sier Smith.  


Brøyteweb er stengt:Denne tjenesten skal vise på kommunens nettside hvor det har vært brøytet. Årsaken til stengingen er at Brøyteweb har vist feil og gitt mangelfull informasjon. 

Det er foreløpig ingen planer for å åpne Brøyteweb igjen, og vi nå har ingen god måte å informere den enkelte innbygger om hvor det brøytes. 
Vi henstiller til innbyggerne om å ikke ringe kommunen for å spørre når det vil bli brøytet.   

Informasjon om avfall  

Kristiansand kommune har ikke ansvar for søppelhåndtering. Det har Avfall Sør. 

Parkering 

Vi har åpent for gratis parkering i kommunale parkeringshus i Kvadraturen. Dette gjelder Gyldengården, Kilden og Slottet. Dette gjelder frem til lørdag morgen klokka 08.00.  
Det er også åpnet for parkering i Tresse.    
Vi oppfordrer alle til å bruke parkeringshusene slik at brøytemannskapene kommer frem.  

Gjør deg synlig 

Alle som beveger seg til fots utendørs bes om å bære refleks når det mørkner! Sterke farger hjelper på dagtid. Spesielt gjelder dette foresatte som blir sterkt oppfordret til å være ekstra nøye med refleksvester og annet godt reflekterende utstyr for barn. 
  
Høye brøytekanter og snøhauger gjør det mange steder vanskelig å se både voksne og barn, og de kan være svært fristende å leke eller gjemme seg i. Vi oppfordrer til å IKKE leke eller gjemme seg i brøytekanter og snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp!  

Sjåfører må være oppmerksomme på at fotgjengere og syklister mange steder beveger seg i gater og på vei når fortau er vanskelige å bruke.  

Sentralbordet   

Sentralbordet har vanlig åpningstid - til 15.30 - torsdag. Telefonnummeret er 38 07 50 00.  

Få flere nyheter

Last ned kommunens app “Civis” for å få siste nytt fra kommunen.