Tilskudd til Folkets klimadugnad

Nå kan du søke om inntil 50.000 kroner i støtte til klima- og miljøtiltak gjennom Folkets klimadugnad. Søknadsrunden åpner 1. februar varer til 14. mars.

Også i år har bystyret bevilget penger til Folkets klimadugnad.

I år er det totalt 700.000 kroner i søknadspotten. Summen er fordelt på 450.000 til generelle klima- og miljøtiltak, og 250.000 til tiltak mot marin forsøpling.

Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.

Tilskuddsordningen har særlig fokus på følgende tre mål:

  1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.
  2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.
  3. Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet.

Her kan du lese mer om hva du kan søke om, og søke om støtte

Søknadsfristen er 14. mars, og søknadsrunden åpner 1. februar.

NB! Husk at du også kan søke om støtte fra Folkets klimadugnad til arrangementer under Miljøuka.

Forsidebilde: Kristiansand kommune