Tarmbakterier i Kvernhusheia høydebasseng

Onsdag ettermiddag ble det meldt om funn av tarmbakterier i Kvernhusheia høydebasseng. Alle berørte husstander har fått melding om funnet og beskjed om å koke drikkevannet.

Kartutsnitt som viser det berørte området rundt Kvernhusheia

Kartutsnittet viser det berørte området. (Kartutsnitt: Kristiansand kommune)

Kristiansand kommune tar regelmessig prøver av drikkevannet. Onsdag ettermiddag fikk kommunen melding fra sitt laboratorium om funn av enterokokker på Kvernhusheia høydebasseng, med en konsentrasjon på 3 CFU/100 ml, noe som er relativt lavt.

Kristiansand kommune har nulltoleranse for tarmbakterier i drikkevannet. Som et føre var-prinsipp har alle abonnenter som får vann fra Kvernhusheia høydebasseng fått melding med beskjed om å koke alt vann som skal drikkes eller benyttes til matlaging. Anbefalingen gjelder for husstander i Kvernhusheia, Jærneskollen, Jærnesheia, Skinnerheia og omegn.

Abonnentene vil få ny informasjon så snart kokeanbefalingen opphører.

Høydebassenget er rutinemessig stengt ned, og ledningsnettet vil bli spylt.


Når du får beskjed om å koke drikkevannet, er det viktig å følge rådet for å sikre trygt vann.

  • Koking av vannet dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet må fosskoke, og en vannkoker eller mikrobølgeovn kan brukes. Etter koking må vannet avkjøles naturlig uten isbiter.
  • Alt vann fra springen som drikkes, må være kokt først. Du kan også bruke flaskevann. Kokt vann bør også brukes til matlaging, utblanding av saft, kaffe, skylling av frukt og tannpuss.
  • Ukokt vann kan ikke brukes til matlaging, men kan brukes til håndvask, dusjing (unngå å svelge vann) og manuell oppvask. Ved oppvaskmaskin må programmet ha en temperatur på minst 65ºC for god desinfeksjonseffekt.

NB! Husk at kokeanbefalingen gjelder til du får melding om at vannkvaliteten er trygg igjen.

Kontaktperson for media

Odd Yngvar Lian
Avdelingsleder vann, Ingeniørvesenet
Mobil: 916 70 730
E-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Forsidebildet: Illustrasjonsbilde av tarmbakterier. (Illustrasjon: Pixabay/mcmurryjulie)