Storbykonferanse i Kristiansand

Fra 10. til 12. juni er Kristiansand vertskap for Storbykonferansen for eldreråd, hvor representanter fra eldrerådene i ni av Norges største byer møtes.

Foto: Kristiansand kommune

Foto: Kristiansand kommune

På Storbykonferansen møtes eldrerådene fra Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Trondheim for å utveksle erfaringer og diskutere viktige temaer. I år var det Kristiansand kommunes tur til å invitere til konferanse.

Lederen av eldrerådet i Kristiansand, Arild Birkenes, ønsker velkommen. Foto: Kristiansand kommune

Leder av eldrerådet i Kristiansand, Arild Birkenes, ønsker velkommen. Foto: Kristiansand kommune

Med 48 representanter til stede, byr konferansen på dypdykk i aktuelle temaer som planlegging for egen alderdom, velferdsteknologi, aldersvennlig transport, lokale møteplasser og eldre som en positiv ressurs i samfunnet. Disse temaene blir grundig drøftet med mål om å forbedre eldres hverdag og levekår.

I tillegg til de faglige diskusjonene, holder varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad åpningstalen under Storbykonferansen, hvor hun poengterer at de eldre har en viktig stemme i samfunnet og utgjør en verdifull ressurs med sin erfaring og kunnskap. 

Varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad hadde gleden av å ønske velkommen til Storbykonferansen. Foto: Kristiansand kommune

Varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad hadde gleden av å ønske velkommen til Storbykonferansen i Kristiansand. Foto: Kristiansand kommune

Hun understreker også betydningen av å inkludere de eldre i beslutningsprosesser for å skape et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

Foto: Kristiansand kommune

Foto: Kristiansand kommune

Videre fremfører Gullstrupene demenskor en fantastisk opptreden, som rører og begeistrer publikum med sin hjertevarme og imponerende musikalitet.

Gullstrupene demenskor byr på flott musikkinnslag. Foto: Kristiansand kommune

Gullstrupene demenskor byr på flott musikkinnslag. Foto: Kristiansand kommune

Storbykonferansens hensikt er å resultere i viktige uttalelser om temaer som berører eldres hverdag. Disse uttalelsene vil bidra til å forme politikken og praksisen i byene som er representert.

Gullstrupene demenskor. Foto. Kristiansand kommune

Gullstrupene demenskor. Foto. Kristiansand kommune

Neste års konferanse blir holdt i Trondheim hvor nye perspektiver og ideer vil fortsette å utvikles til beste for eldre i Norge.

Foto: Kristiansand kommune

Foto: Kristiansand kommune