Stor HV-øvelse i gang

Under heimevernsøvelsen Jøssing vil det være militær aktivitet over store deler av Sørlandet og Rogaland. I kristiansandsområdet vil HV-soldatene være mest synlige ved Kjevik og Evje.

Bilde fra HV-øvelse Jøssing i 2023

Under fjorårets øvelse var HV-soldatene godt synlige i bybildet i Kristiansand, i år er det Kjevik og Evje-området som får HV-styrkenes hovedoppmerksomhet. Foto: Jostein Hestdal/Forsvaret

Den store HV-øvelsen, som omfatter rundt regnet 4.500 HV-mannskaper fra hele Agder og Rogaland, startet onsdag denne uka og varer til fredag 15. mars. I kristiansandsområdet vil det være synlig militær aktivitet fra fredag 8. til tirsdag 12. mars, og da hovedsakelig i Kjevik- og Evje-området.

– Vi kommer til å jobbe ut fra Kjevik og Evje i år, og fra sentrum neste år. Det blir ikke mye grønt i sentrum i år, bekrefter kaptein Andreas Hamre som er områdesjef for Kvadraturen heimevernsområde.

Han tror ikke lokalbefolkningen vil merke mye til øvelsen.

– Hvis de merker det, er det primært ved at det er sporadiske uniformskledde patruljer som bærer våpen. De er det bare å ignorere, med mindre du blir spurt om noe. Så kan du støte på uniformert personell som bare står et sted. De viser tilstedeværelse, eller samler kanskje inn informasjon. Da er det bare å forholde seg respektfullt. Du kommer langt med vanlig folkeskikk, påpeker Hamre.

Trafikkbildet vil heller ikke bli særlig berørt av militær virksomhet.

– De fleste kjøretøyene vil være sivile, opplyser områdesjefen.

Det kan imidlertid forekomme bruk av løsammunisjon og lysraketter, noe som kan medføre noe støy.

Hovedmålet med øvelse Jøssing er å øve på det som er Heimevernets primæroppgave – å forsvare befolkningen og viktig infrastruktur.

Ordfører Mathias Bernander og HV-områdesjef Andreas Hamre.jpg

Torsdag var kaptein Hamre på besøk hos ordfører Mathias Bernander for å orientere om øvelse Jøssing, hvor sikring av Kjevik er en av de lokale HV-soldatenes hovedoppgaver. Foto: Kristiansand kommune